آیا آموزش های سخت نظامی شایستۀ بانوان افغان است؟!

زن نظامی

آریانا نیوز: بانوان، مظلومترین قشر در جامعه ی افغانستان هستند، آنها همواره تحت انواع ستم ها از جانب آشنا و بیگانه بوده اند…

تبعیض ها و تحقیرها موجب شده که زن جایگاه واقعی خویش را از دست بدهد و نقش اصلی اش را در زنده گی به فراموشی بسپارد. او برای اثبات قدرت خویش به جامعه، بسوی کارهایی سخت همچون آموزش های طاقت فرسای نظامی روی آورده است؛ غافل ازاینکه اشتراک دراین فعالیت ها چقدر ازنظر روحی و جسمی به او آسیب می رساند و نه تنها مقام و منزلتی برای وی نخواهد داشت بلکه موجبات سوء استفاده دولتمردان و غربی ها را نیز فراهم می کند.
اخیراً نزدیک به ۳۵۰ افسر به شمول ۲۶ زن پس از 4سال تحصیل، از پوهنتون نظامی مارشال قسیم فهیم، سندهای فراغت شان را دریافت کردند.
بگفته آموزگاران این پوهنتون 100 تن دیگر نیز درحال آموزش هستند.
ریچارد کرپول، معاون مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان، با صحبت هایی مرموز و زیرکانه، زنان را به ادامه ی این فعالیت ها تشویق کرد و گفت: …آموزش های شما هرگز پایان نخواهند یافت، شما قرارداد و وعده این کشور کلان هستید، شما را به کارهای دشواری فراخواهند خواند و گاهی ناگزیر خواهید شد که تصمیم های سختی بگیرید!
مسؤولان وزارت دفاع ملی نیز گفتند: برای زنان در نهادهای امنیتی جایگاۀ ویژه در نظر گرفته شده و حدود 70 تن از این عساکر زن، در کشور ترکیه مشغول فراگیری آموزش هستند!
وی به همین اطلاع دهی مختصر بسنده نمود و درخصوص وضعیت زنده گی بانوان افغان در ترکیه و رنج هایی که متحمل می شوند، نکته ای بیان نکرد…

بیشتر بخوانید  عاقبت حمایت از عطامحمد نور!
همرسانی کنید!
  1. ناشناس :

    همگی میدانند که در ارتش کدام دختر ها وزن ها میایند قابل ذکر نیست