2 دلو 1390 - همه اخبار

آمریکا یک گام جلوتر از ابتکار کرزی

آمریکا یک گام جلوتر از ابتکار کرزی

پیشنهاد مذاکره با طالبان که دو سال پیش و با ابتکار رئیس جمهور کرزی مطرح شد به عقیده برخی از کارشناسان حربه ای بود که دولت افغانستان هر از گاهی در برابر جامعه جهانی از آن استفاده می کرد.

به باور خانم فوزیه کوفی اکنون آمریکا یک گام جلوتر از افغانستان رهبری این مذاکرات را به دست گرفته است که با انتقادهای شدید دولت افغانستان مواجه شده است.

در حالی که دولت افغانستان و شورای عالی صلح نارضایتی های پی در پی خود را از به حاشیه رانده شدن این گفتگوها بیان میکند قرار شده است مارک گروس من، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان به کابل آمده و در رابطه با مذاکرات صلح با مقام های افغانستانی گفتگو کند.

شورای عالی صلح خوش بینی خود را در رابطه با این مقام آمریکایی بیان کرده و بر این باور است که رهبری این مذاکرات سرانجام از آن افغانستانی ها خواهد بود.

هر چند که شورای عالی صلح همیشه نگران از کنار زده شدن در روند مذاکرات صلح بوده و خواهان بدست گیری رهبری این مذاکرات می باشند برخی بر این باورند که گروه طالبان هیچ گاه رهبری افغانستان در روند انجام مذاکرات صلح را نخواهند پذیرفت زیرا دولت افغانستان به عنوان یک طرف جنگ اگر رهبری این گفتگوها را بر عهده گیرد تنها به معنای تسلیم شدن کامل گروه طالبان در برابر دولت افغانستان میباشد و نه مصالحه و وعده های آمریکا در جهت افغانستانی بودن این مذاکرات تنها در صورت وعده های سیاسی باقی خواهد ماند.

بیشتر بخوانید  قدردانی از نقش موثر واکسیناتوران زن در کمپاین واکسین ضد پولیو در افغانستان

خانم فوزیه کافی همچنین بر این باور است که گفتگوهای صلح از آغاز اشتباه بوده است و در صورت به دست گرفتن رهبری مذاکرات صلح توسط هر گروهی که باشد نتایج خوشی را به دنبال نخواهد داشت چرا که مذاکرات باید منطقوی بوده و تا زمانی که افغانستان میدان رقابت های منطقوی و بین المللی باشد حتی در صورت پایان یافتن بحران طالبان، قدرت های منطقوی و بین المللی در حال جنگ بر سر قدرت به خلق بحران جدیدی در افغانستان دامن خواهند زد.

همرسانی کنید!