12 قوس 1390 - همه اخبار

آمريكا، فاسدترين دولت خارجي حاضر در افغانستان

آمريكا، فاسدترين دولت خارجي حاضر در افغانستان

براساس آمارهاي ارائه شده، در ده سال گذشته 56 ميليارد دالر از سوي كشورهاي كمك دهنده به نام بازسازي افغانستان وارد كشور شده اما بيشتر اين پول ها در سيستم فساد اداري خارجي و داخلي غرق شده و هرگز براي بازسازي افغانستان هزينه نشده است.

آمريكا، فاسدترين دولت خارجي حاضر در افغانستان مقامات آمريكايي اخيرا از دولت افغانستان خواستار پاسخدهي در خصوص هزينه هاي انجام شده در جهت بازسازي كشور شده اما سيامك هروي معاون سخنگوي رئيس جمهور مي گويد كه دولت افغانستان حاضر است تنها در مورد 20 فيصد اين كمك ها كه مستقيما به دولت افغانستان داده شده پاسخ بگويد.
در حالي كه آمريكا همواره از فساد اداري به عنوان ابزاري براي فشار بر دولت افغانستان بهره برده اما به اذعان خود آمريكايي ها آنان بيش از همه در اين فساد درگير بوده اند. استيفن ترنت بازرس ويژه آمريكا در امور بازسازي افغانستان كه از سوي كنگره آن كشور مأمور بررسي كمك هاي آمريكا به افغانستان شده مي گويد كه نهاد تحت رياست وي بر روي 110 قضيه اي كه آمريكايي ها در آن به فساد اداري متهم بوده اند تحقيق كرده و در 40 مورد كشف شده كه مقامات آمريكايي در فساد و رشوه خواري دست داشته اند. وي در حالي كه مقامات افغان را به فساد متهم مي كند مي گويد: تحقيقات نشان مي دهد كه ميليون ها دالر در افغانستان حيف و ميل شده و توسط آمريكايي ها به فساد رفته است.
البته فساد اداري در افغانستان از پايين ترين رده گرفته تا بالاترين مقام دولتي وجود دارد و دادستاني كشور نيز كه خود غرق در فساد است تاكنون نتوانسته مقابله جدي با اين پديده نمايد. اما در مورد فساد در امور بازسازي افغانستان كه بيشتر خارجي ها دخيل بوده اند كمتر مي توان دولت افغانستان را مقصر قلمداد كرد. باتوجه به اينكه 80 فيصد كمك هاي خارجي توسط خود نهادهاي خارجي هزينه شده مي توان گفت كه آنان چهار برابر افغان ها در فساد اداري مربوط به بازسازي افغانستان سهيم مي باشند.
گذشته از رشوه ستاني ها و دزدي هايي كه خارج از سيستم اين نهادها صورت مي گيرد، هزينه هاي ناروايي نيز در قالب اين سيستم به نام بازسازي افغانستان صورت گرفته و به نام كمك به افغانستان ثبت شده كه براي دولت و مردم افغانستان قابل قبول نبوده است. در ده سال گذشته ميلياردها دالر از كمك دولت هاي خارجي به نام معاش به متخصصان و يا كارمندان عادي نهادهاي امدادرسان خارجي هزينه شده است. به طور مثال تنها در دو سال اخير دو ميليارد دالر به عنوان معاش به 2000 مشاور آمريكايي پرداخت شده اما در آمارها به نام كمك به بازسازي افغانستان ثبت شده است.
در يك مورد كه بازرس ويژه آمريكا در امور بازسازي افغانستان در مصاحبه با تلويزيون يك اعتراف كرد، يك افسر نظامي آمريكا يك ميليون دالر از سوي يك شركت افغان رشوه گرفته تا پروژه بازسازي كه هزينه آن بالغ بر 23 ميليون دالر مي شده است را به آن شركت تفويض كند. وي در اين مصاحبه هرچند از پاسخ به اين سئوال كه خارجي ها بيشتر در فساد در زمينه بازسازي افغانستان دخيل بوده اند يا مقامات افغان، طفره رفت اما گفته هاي وي نشان مي دهد كه بيشترين فساد در زمينه بازسازي افغانستان از سوي مقامات خارجي به ويژه آمريكايي ها صورت گرفته است.
امروز و پس از ده سال از حضور خارجي ها در افغانستان به بهانه بازسازي و تأمين امنيت، ما شاهد ناامني بيشتر و گسرده تر بوده و اكثر شهروندان افغان هيچ تغيير ملموس و مثبتي را در زندگي شان كه متأثر از كمك هاي خارجي باشد، احساس نمي كنند. اين دو مقوله نشان مي دهد كه دولت هاي استعمارگر از آنها به عنوان ابزاري براي حضور در كشور و سلطه بر ملت افغانستان استفاده كرده و هرگز اراده اي براي تأمين امنيت و بازسازي افغانستان نداشته اند.
ارمغان دموكراسي ليبرال آمريكايي براي روستائيان افغان بمب و گلوله و براي شهرنشينان ما تبليغ و ترويج فرهنگ برهنگي بوده است، تاجايي كه امروز به گفته وزير اطلاعات و فرهنگ، دموكراسي در ذهن اكثر شهروندان عادي با سريال هاي مبتذل، رقص و… معنا مي شود.

بیشتر بخوانید  دعوت روسیه از طالبان برای اشتراک در مجمع بین‌المللی اقتصادی سن‌پترزبورگ
همرسانی کنید!