آمار سازمان ملل متحد از تعداد مهاجران افغان در کل جهان

آمار سازمان ملل متحد از تعداد مهاجران افغان در کل جهان

آریانا نیوز: کمشنر عالی سازمان ملل متحد گفت که هشت ملیون افغان به سبب جنگ، فقر، بیکاری و خشکسالی مجبور به ترک خانه و کشور شده اند…

فلیپو گراندی، کمشنر عالی ملل متحد گفت تخمین می کنیم که اگر همه کتگوری های افغان را در نظر بگیریم، حدود هشت ملیون افغان وجود دارد که در خانه های شان زنده گی نمی کنند یا بیجا شده گان داخلی اند و یا هم به کشور های همسایه و سایر کشور ها مانند کشور های اروپایی رفته اند.

آقای گریندی که روز یکشنبه سفرش را به افغانستان و پاکستان پایان داد، از کشور های تمویل کننده خواست تا کمک های شان را به آنچه وی بحران سریع و پیچیدۀ بیجاشده گان افغانستان خواند، به سرعت افزایش دهند.

آقای گراندی که روز یکشنبه در انستیتوت مطالعات استراتیژیک در اسلام آباد در پاکستان، صحبت می کرد همچنین گفت که افغان ها از نبود شغل، آیندۀ نامعلوم و وضعیت رو به وخامت امنیتی کشور نگران اند.

 

بیشتر بخوانید  اعلامیه سازمان جهانی غذا درباره شمار اطفال مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان
همرسانی کنید!