4 سنبله 1393 - همه اخبار

آماده گی کامل کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی برای درج شکایات

آماده گی کامل کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی برای درج شکایات

  

نادر محسنی سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی روز گذشته طی یک نشست خبری در کابل گفت، پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد ابطال آراء تصمیم بگیرد، کاندیدان ریاست جمهوری تا 24 ساعت می توانند شکایات و اعتراضات شان را در مورد این پروسهء نزد این کمیسیون ثبت کنند:

” کمیسیون شکایات انتخاباتی آماده گی کامل برای درج شکایات و همچنین رسیده گی عاجل و علنی به شکایات که در نتیجهء ابطال آراء از طرف کاندیدان ثبت می شود، می باشد. در جریان 24 ساعت شکایت خود را به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی درج کنند. “

به گفتهء آقای محسنی، کمیسیون شکایات انتخاباتی مکلف است تا در جریان 48 ساعت در مورد شکایات ثبت شده در این کمیسیون رسیده گی کند.

کمیسیون شکایات انتخابات از دو کاندید ریاست جمهوری می خواهد تا شکایات و اعتراضات شان را با ارایهء اسناد موثق به این کمیسیون ارایه کنند.

در این حال رییس جمهور کرزی روز شنبه در دیدار با یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل تاکید کرده است که مراسم تحلیف رییس جمهور جدید به تاریخ 11 ماه سنبله برگزار شود.

وی همچنان گفته است که این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود.

اما کمیسیون های انتخاباتی در مورد تاریخ ختم ابطال آراء تبصرهء نکرده اند.

در این حال نادر محسنی از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می خواهد تا پروسهء ابطال آراء را به گونه علنی آغاز کند و بصورت کامل زمینهء تامین شفافیت در این پروسه را در نظر گیرد:

” از کمیسیون مستقل انتخابات خواهش می کنیم که جلسات رسیده گی خود را به شکل علنی و به شفافیت کامل به پیش ببرد.

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وقوع بارندگی در پنج ولایت کشور

زمینهء این را مساعد نسازند که کاندیدان مجبور به درج شکایت، و ارایهء عرایض به کمیسیون شکایات انتخاباتی شوند. “

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که پروسهء ابطال آراء پس از ظهر روز دوشنبه آغاز شده است.

در این حال آگاهان امور گفته اند که طولانی شدن پروسهء انتخابات افغانستان بر اقتصاد این کشور تاثیرات منفی کرده، بناً این پروسه باید هرچه زودتر خاتمه یابد.

همرسانی کنید!