17 عقرب 1393 - همه اخبار

آغاز کمپاین واکسین کودکان در ولایت زابل

آغاز کمپاین واکسین کودکان در ولایت زابل

 

کودکان زابل در یک کمپاین در برابر 9 بیماری مختلف واکسین می شوند.

 

لعل محمد توخی رییس صحت عامهء زابل می گوید، کمپاین سه مرحله دارد:

 

“این کمپاین در پنج ولسوالی ولایت زابل ادامه میابد و تا 9 روز دیگر تحت نام “اکسلریشن” دوام می کند. این کمپایین سه مرحله دارد که مرحله نخست دیروز و دو مرحله دیگر آن در دو ماه آینده انجام میابد که بدین ترتیب برای سه ماه دوام می کند.”

 

همزمان با آغاز این کمپاین داکتران و کارمندان صحی این ولایت از باشنده های زابل تقاضا می کنند که کودکان شان را برای معافیت از امراض مختلف، واکسین نمایند.

 

قبل از این در یک کمپاین سه روز برای واکسین پولیو در این ولایت همه اطفال واکسین پولیو شدند و در این ولایت کدام مورد از مرض فلج اطفال به مشاهده نرسیده است.

بیشتر بخوانید  خبر مهم از احتمال لغو تحریم های روسیه علیه طالبان
همرسانی کنید!