23 حوت 1394 - همه اخبار

آغاز کمپاین مبارزه با فساد اداری از سوی اتحادیۀ اروپا

آغاز کمپاین مبارزه با فساد اداری از سوی اتحادیۀ اروپا

آریانا نیوز: این کمپاین بر چهار بخش متمرکز خواهد بود: فساد و صلح، فساد در نظام عدلی، منابع طبیعی و ثبات، و اقدامات مردم در برابر فساد.

 

اتحادیۀ اروپا پیکار مبارزه با فساد اداری را، با هدف کمک به شهروندان افغانستان و انسجام حمایت از اقدامات حکومت برای مبارزه با این پدیده آغاز کرد.

 

بر بنیاد یک خبرنامه از سوی این اتحادیه که روز گذشته نشر شد، این کمپاین بر چهار بخش متمرکز خواهد بود: فساد و صلح، فساد در نظام عدلی، منابع طبیعی و ثبات، و اقدامات مردم در برابر فساد.

 

فرانز مایکل میلبن، نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان در این باره گفت: “افغان‌های عام هر روز با سایه تاریک فساد مواجه می‌شوند که جیب پولداران را پُر کرده و فقرا رنج می‌برند.”

 

وی افزود: “فساد دستاوردهای ۱۴ سالۀ افغان‌ها را که با مشکلات زیاد به آن رسیده‌اند، متأثر کرده و تهدید قوی در برابر بقای افغانستان پنداشته می‌شود.”

 

وی در ادامه گفت: “دولت می‌تواند و باید اقداماتی را انجام دهد، اما تنها دولت نمی‌تواند اقدام کند؛ هر افغان باید شخصاً در راستای پایان‌دادن به این پدیده احساس مسؤولیت کند.”

 

به گفتۀ وی، جامعه‌ی جهانی تا یک سال دیگر حمایت خود را از افغانستان از سر خواهد گرفت، بنا بر این حکومت افغانستان باید فعالیت‌های خوبی را در راستای مبارزه با فساد اداری به نمایش بگذارد تا بتواند از حمایت خوب کشورهای کمک کننده بهره‌مند شود.

بیشتر بخوانید  راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در سراسر افغانستان
همرسانی کنید!