11 جوزا 1393 - همه اخبار

آغاز کمپاین جلوگیری از ازدواج های قبل از وقت

آغاز کمپاین جلوگیری از ازدواج های قبل از وقت

آمنه افضلی   

 

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان به هدف کاهش یک بخشی از مشکلات کودکان افغان، کمپاین را تحت نام جلوگیری از ازدواج های قبل از وقت در 34 ولایت کشور آغاز کرد.

 

آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی در محفلی که روز یکشنبه به مناسبت تجلیل از روز جهانی کودک در کابل برگزار شده بود، ابراز امیدواری کرد که راه اندازی این کمپاین بتواند در تامین حقوق اطفال افغان موثر تمام شود:

 

” یکی از مشکلات و موانع در جامعه ما ازدواج های اجباری است که سبب مشکلات زیاد می شود در سطح خانواده ها و جامعه و یقیناً که ممانعت از آن یک اصل شرعی دارد به دلیل اینکه در دین اسلام هم رضایت جانبین یکی از فرایض نکاح است، بناءً راه اندازی این کمپاین ما را در تطبیق احکام اسلامی و محو رسوم و عنعنات ناپسند  کمک می کند.”

 

به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی، این کمپاین در مدت یک سال به کمک مالی یونسیف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال و همچنان به همکاری وزارت زنان افغانستان تطبیق می شود.

  

هم اکنون نزدیک به هفت میلیون طفل افغان در کتگوری های مختلف با خطرات چون ازدواج پیش از وقت، تجاوز جنسی، کار شاقه، قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر روبرو اند.

 

در عین حال اکهیل رییس اداره یونسیف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال در افغانستان از حکومت، جامعه جهانی و سکتور خصوصی خواسته است که بخاطر تامین حقوق اطفال افغان مشترکاً تلاش کنند:

بیشتر بخوانید  درگیری میان طالبان و نیروهای جبهۀ مقاومت ملی در کابل و هرات

 

” ازدواج پیش از وقت تاثیرات منفی را بالای پسر و دختر می گذارد، اما بیشتر دختران را متاثر می سازد، من مطمئن استم که با کار مشترک می توانیم به اهداف خود برسیم و حقوق تمامی اطفال افغان را تامین کنیم و آنان بتوانند از توانایی های بالقوه خود استفاده کنند.”

 

به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان هم اکنون 46 درصد دختران افغان قبل از تکمیل سن 18 سالگی و 15 درصد قبل از به سر رسانیدن سن 15 سالگی بدون رضایت شان عروسی شده اند.

 

 

 

 

همرسانی کنید!