3 حمل 1392 - همه اخبار

آغاز سال تعلیمی جدید در ولایت ننگرهار

آغاز سال تعلیمی جدید در ولایت ننگرهار

آغاز سال تعلیمی جدید در ولایت ننگرهار

سال جدید تعلیمی امروز در 300 مکتب این ولایت نیز آغاز شد.

محمد آصف شینواری مسوول بخش مطبوعاتی ریاست معارف ننگرهار گفت که از میان 21 ولسوالی این ولایت در 10 ولسوالی سرد سیر آن، مکاتب به روی شاگران باز شدند.

آقای شینواری همچنان گفت که در حال حاضر کتب نصاب درسی جدید را به دست دارند و با هیچ مشکلی در این راستا مواجه نیستند.

بیشتر بخوانید  آمار ریاست احصائیه طالبان درباره روند توزیع تذکره الکترونیکی در کشور
همرسانی کنید!