3 جدی 1390 - همه اخبار

آغاز به كار موزیم کوچک در غزنی

آغاز به كار موزیم کوچک در غزنی

مقامات محلی ولایت غزنی می گویند برای استقبال شایسته از سال 2013 که غزنی منحیث مرکز تمدن و فرهنگ جهان اسلام  معرفی گردیده است، یک موزیم کوچک را در تعمیر  این ولایت برای جمع آوری اثر های تاریخی و بازدید مهمانان خواهند ساخت.

موسی خان اکبر زاده والی ولایت غزنی گفت، از اینکه غزنی یک ولایت باستانی و دارای تاریخ کهن می باشد،  اثر های تاریخی فراوان را در خود جاه داده است.

والی غزنی افزود که در این اواخر بر علاوه 19 قلم اثر تاریخی که از یک مارکیت تجارتی بدست آمد، بیش از 60 قلم اثر تاریخی دیگر نیز از سوی مردم در بدل پول اندک به مقامات محلی این ولایت تسلیم گردیده است .

موسی خان اکبر زاده همچنان گفت، تاریخ غزنی افتخارتمام مردم افغانستان به خصوص باشنده گان این ولایت میباشد.

وی از عموم مردم غزنی که اثر های تاریخی در نزد آنان وجود دارد، خواست تا آنرا به موزیمی که در تعمیر ولایت ساخته خواهد شد بسپارند.

والی غزنی جمع آوری اثر های تاریخی را از سوی مردم یک گام ارزنده دانسته گفت، مسولین در پهلوی سایر کمک ها اثر های بدست آمده را به افتخار سال 2013 بنام همان شخص ثبت خواهند کرد .

مقامات محلی غزنی میگویند، 67 قلم اثر تاریخی که شکل بمب دستی را دارد بر اثر کاوش های مردم بدست آمده و امکان دارد 1100 قلم دیگر نیز از سوی مردم به آنها تحویل داده شود.

آگاهان امور فرهنگی این ولایت، کاوش های خود سرانه مردم را یک گام خطر ناک دانسته می گویند، اگر مقامات محلی جلو این کاوش های غیر مسولانه مردم را نگیرند، نه تنها حفاری های خود سر افزایش خواهد یافت بلکه قاچاقبران نیز از فرصت استفاده خواهند کرد.

بیشتر بخوانید  چرا وزارت عدلیه طالبان شهرک داوودخان در کابل را مصادره کرد؟
همرسانی کنید!