3 جدی 1391 - همه اخبار

آتش سوزی در کابل

حریق یک مارکیت لباس در شهر مزارشریف

آتش سوزی در کابل

 

این بار نخست نیست که در شهر کابل همچو آتش سوزی رخ می دهد، در گذشته نیز رویداد های مشابه بخاطر آنچه که غیر معیاری بودن سیستم برق و گاهی هم بی توجهی مالکان و محافظان همچو سرای ها خواند شده، رخ داده است.

یک سرای بزرگ لباس و قرطاسیه فروشی شب گذشته درمندوی شهرکابل آتش گرفت.

گزارش ها می رسانند که این آتش سوزی حوالی ساعت 1 شب آغاز و تا ساعت 8:30 صبح امروز، ادامه یافت.

سرای ناصری در مندوی شهرکابل مارکیت است که به گفته دکانداران در آن بیش از 400 دکان موجود اند.

این صدها دکان لباس و قرطاسیه فروشی در سرای ناصری مندوی شهرکابل، نا وقت شب گذشته به خاطرآنچه که بی احتیاطی دوکانداران خوانده شده است، آتش گرفتند.

شماری از دکانداران این سرای می گویند که هر کدام شان حداقل 50 هزار دالر امریکایی زیانمند شده اند.

دکانداران این سرای همچنان می گویند که نبود بالون های ضد آتش سوزی در مارکیت شان، باعث شده که جلو حریق گرفته نشود و دامن آن، گسترش یابد.

در همین حال جنرال داود امین معاون قوماندانی امنیه کابل می گوید که یگانه علت وقوع این رویداد بی احتیاطی دکانداران و غیر معیاری بودن سیستم برق رسانی این سرای بوده است.

وی می گوید که در این رویداد به کسی آسیب جانی نرسیده اما خسارات مالی هنگفت را به مالکان این دکاکین به بار آورده است:

« فضل خدا تلفات جانی نداریم، زیاد تر دوکاکین در داخل مارکیت حریق شده است.
اصلاً مشکل در اینجاست که این مارکیت ها قطعاً معیاری نبوده اند، سیستم حریق و سیستم گدام و گدام داری شان، همین ها مشکل ایجاد کرده اند.»

بیشتر بخوانید  بازگشت القاعده؛ بهانه امریکا برای مداخله مجدد در افغانستان

محمد نعیم خوژمن علومی معاون شاروالی کابل نیز علت آتش سوزی را در این مارکیت، غیر معیاری بودن سیستم برق آن عنوان کرد.

در این حال ریاست اطفائیه کابل می گوید که آنان به موقع لازم به محل رویداد شتافته و پس از 8 ساعت تلاش آتش سوزی را خاموش ساختند.

این بار نخست نیست که در شهر کابل همچو آتش سوزی رخ می دهد، در گذشته نیز رویداد های مشابه بخاطر آنچه که غیر معیاری بودن سیستم برق و گاهی هم بی توجهی مالکان و محافظان همچو سرای ها خواند شده، رخ داده است.

همرسانی کنید!