4 قوس 1394 - یادداشت

سقوط قندوز دسیسه ای از سوی حکومت

سقوط قندوز دسیسه ای از سوی حکومت

بانو عزیز دسیسه هایی از سوی حکومت را در قضیه سقوط قندوز دخیل می داند و می گوید: در سقوط قندوز دسیسه هایی وجود داشت چرا که به سادگی تمام ولایت قندوز در پیش چشمان همه، تسلیم مخالفان شد.

 

کمیسیون حقیقت یاب قندوز دسیسه در سقوط قندوز را رد کرد. در گزارش کمیسیون حقیقت یاب، از عوامل سقوط قندوز، نبود هماهنگی در ارگ و شورای امنیت بیان شده است. این کمیسیون در گزارش خود گفته که به دسیسه سازمان یافته ای برنخورده است.همچنان گفته است که گروه های خاکستری در قندوز وجود دارند که به دنبال تضعیف حکومت هستند. این گزارش چقدر واقع بینانه است و حکومت با این گزارش چه خواهد کرد.

 

فاطمه عزیز عضو مجلس نمایندگان در برنامه «فراخبر» گفت: کمیسیون حقیقت یاب وظیفه ای را که به وی محول شده بود انجام داده است. حقیقت یابی را انجام داده و به ارگ گزارش داده است. این گزارش نباید نادیده گرفته نشود و بررسی ها بر آن باید صورت بگیرد. اگر حکومت به گزارش این حکومت بی توجهی کند، بی باوری های مردم به کمیسیون سازی ها بیشتر می شود. حالا مردم به شدت به این کمیسون سازی ها بی باور هستند. اگر بازهم دولت درمورد کارکرد یا حقیقت یابی که کمسیون کرده است بی تفاوت باشد، مردم کاملاً اعتماد خود را از دست می دهند.

وی در خصوص گزارش کمیسیون حقیقت یاب بیان داشت: در گزارش کمیسیون حقیقت یاب آمده است که شهر قندوز بر اثر مشکلات و ناهماهنگی ها از دفتر رییس جمهور تا دفتر شورای امنیت ملی و همچنان اداره ملکی، نظامی، محلی و مرکزی صورت گرفته و دسیسه ای در کار نبوده است اما من حتم دارم حکومت مرکزی در سقوط قندوز شامل است و دست داشته است. کمیسیون حقیقت یاب هم این موضوع را برملا ساخت که از ارگ ریاست جمهوری و از دفتر رییس جمهور مشکلات وجود داشته و این باعث شده است که ولایت قندوز سقوط کند. یعنی مسوولیت تمام بدبختی ها و خانمان سوزی ها بر عهده حکومت است.

بیشتر بخوانید  دیدگاه وزیر خارجه روسیه درباره حضور 20 ساله خارجی ها در افغانستان

بانو عزیز دسیسه هایی از سوی حکومت را در قضیه سقوط قندوز دخیل می داند و می گوید: در سقوط قندوز دسیسه هایی وجود داشت چرا که به سادگی تمام ولایت قندوز در پیش چشمان همه، تسلیم مخالفان شد. اگر ما می دیدیم که چند ساعتی درگیری و جنگ بوده یا زخمی و شهیدی در این جنگ وجود داشت در آن وقت می توانستیم بگوییم مسوولان مقاومت کردند اما نتوانستند کاری از پیش ببرند و عقب نشینی کردند اما متاسفانه همه دیدیم که بدون هیچگونه برخورد و مقاومتی از بالا به آنها فرمان داده می شود که نجنگید.

 

وی ادامه داد: پس از آن هم در ظرف سیزده یا چهارده روز هیچ نوع اقدامی برای بازپس گیری صورت نمی گیرد. تا اینکه نیروهای خارجی آمدند و از طریق نیروی هوایی مداخله کردند. همین رییس جمهور بود که زمانی که پروسه انتقال صورت می گرفت ده ها بار گفت ما به نیروهای خارجی ضرورتی نداریم و نیروهای امنیتی ما بر سر پای خود ایستاده اند. حالا با وجود این حرفها دشمن چنین شهرها را از ما می گیرد. مشکل اینجا است که حکومت در قضیه قندوز و بسیاری از قضایا صادقانه برخورد نکرده است. من با بخشی از گزارش حقیقت یاب که می گوید دسیسه ای در کار نبوده است موافق نیستم. امکان ندارد موضوع بدون دسیسه باشد چرا که در روز سقوط، والی در شهر نیست، رییس امنیت ملی بر سر وظیفه خود نیست، فرمانده امنیت فرار می کند و بخش اردو نمی جنگد و همین افراد تقدیر هم می شوند و آن سربازی که تا آخرین دقایق در خط جنگ، می جنگند، آنها را خلع وظیفه می کنند.

بیشتر بخوانید  دیدگاه وزیر خارجه روسیه درباره حضور 20 ساله خارجی ها در افغانستان

 

این نماینده مجلس از نحوه گزارش کمیسیون حقیقت یاب انتقاد کرده و گفت: کمیسیون حقیقت یاب باید مشخصاً افراد را در قضیه قندوز واضح بسازد تا به میز محاکمه کشیده شوند. آنها مردم قندوز و مردم افغانستان را به باد فنا داده اند. مردم باید بدانند که کدام افراد با سرنوشت ملت بازی کرده اند. اگر کمیسیون هم در نشست هایی که با حکومت داشته باز هم معامله کرده باشد و بازهم افراد و اشخاص مجرم آشکار نشوند، مایه مایوسی و ناامیدی مردم ما می شود. آنها باید و حتما نام اشخاص را افشا کنند. بعد از آن اگر حکومت در قبال آنها کاری نکند، مردم افغانستان خود، دست به کار می شوند. از نگاه مردم افغانستان هر دو رهبر حکومت افغانستان مسوول این قضیه هستند و هر دو باید جوابگو باشند و بیشترین مسوولیت به هردو رهبر حکومت وحدت ملی بر می گردد.

همرسانی کنید!