30 حمل 1394 - یادداشت

وضعیت از این بدتر خواهد شد

وضعیت از این بدتر خواهد شد

چند روز پیش اطراف ارگ ریاست جمهوری شاهد انتحار و انفجار بود. امروز هم مخالفان مسلح دولت، یا به قول رییس جمهور مخالفان سیاسی دولت افغانستان محکمه استیناف بلخ را مورد حمله مسلحانه قرار دادند. بلخ همیشه از شهرهای امن بوده است. چگونه است که حالا با آمدن حکومت جدید آنجا ناامن می شود. در حالیکه رییس جمهور وعده صلح با طالبان را داده بود؟

 

نصرالله صادقی زاده نیلی در برنامه «خط کابل» گفت: نشانه هایی وجود دارد که وضعیت از این بدتر هم خواهد شد. از اول مشخص بود که حکومت وحدت ملی که در راس جناب داکتر اشرف غنی قرار دارد اراده ای در جهت از بین بردن طالبان ندارد. در انتخابات سال گذشته شنیدیم که در برخی ولایات افغانستان طالبان مردم را وادار کرد که بیایید و به اشرف غنی رای دهند. رییس جمهور در روز دوم کاری خود طالبان را مخالفان سیاسی خطاب کرد که این می تواند حکایت از این کند که افغانستان به چه سمت و سویی می رود.

 

وی از اعتماد بیجای رییس جمهور به پاکستان سخن به میان آورده گفت: مشکل اعتماد بیش از حد رییس جمهور به پاکستان است، در حالی که همیشه آنها حامی طالبان بوده اند. این حاکی از این است که در افغانستان وضعیت بدتر از این می شد اما بازهم در بین نیروهای امنیتی و نظامی ما کسانی هستند که برخلاف این سیاست های کلان افغانستان سینه خود را سپر می کنند و به دفاع از این اوضاع می پردازند.

 

نیلی رسیدن اشرف غنی به ریاست جمهوری را از قبل تعیین شده می داند تا به نام صلح، طالبان هم چنان در کشور دخیل باشند و افزود: هدف فقط رسیدن یک نفر به ریاست جمهوری بوده است. به هر وسیله و هر نیرنگی که شود تا بدین ترتیب کسانی که در این موضوع دخیل بودند بتوانند به راحتی به تمام برنامه های خود در افغانستان برسند.

بیشتر بخوانید  حکومت طالبان و تشديد رقابت‌‌ها ميان لايه‌های قدرت

 

وی در ارتباط با، به وجود آمدن اوضاع جدید در کشور و وجود نیروهایی جنگجو به نام داعش در افغانستان و عکس العمل نشان ندادن حکومت گفت: جنرال دوستم یکی از شخصیت های افغانستان است که واقعاً با طالبان مبارزه کرده است گمان می رود که آوردن ایشان به عنوان معاون رییس جمهور دو هدف دارد: یکی، هزارها های مردم آن مناطق برای رای گیری استفاده شود و دوم اینکه جنرال دوستم را در محدودیتی قرار دهد و وی را آرام کند تا با طالبان وارد جنگ نشود. دلیل اینکه حالا هم با داعش هیچ گونه برخوردی نمی شود این است که نمی خواهند که مقاومتی صورت بگیرد.

همرسانی کنید!