15 میزان 1394 - یادداشت

قندوز دیگر چیزی برای ازدست دادن ندارد!

قندوز دیگر چیزی برای ازدست دادن ندارد!

برای قندوز چه مانده است که حکومت آن را پس گرفته است؟ آن قندوز دیگر چه به درد ما می خورد؟ در قندوزی که فرزندان ما و مادران ما کشته شد؟ در قندوزی که خواهر ما بی عزت شد.

 

اخیراً حکومت کمیسیون هایی را برای بررسی دلیل سقوط قندوز تشکیل داده است اما مردم اعتقادی به این کمیسیون ها ندارند و معتقدند در فجایع قبلی که در افغانستان رخ داد این کمیسیون ها همیشه حقایق را به نفع حکومت پنهان کردند. آیا حالا که قندوز به این اوضاع گرفتار شده است، این کمیسیون ها می تواند دردی از مردم دوا کند؟ آیا مردمی که زندگی باخته اند با ایجاد این کمیسیون ها به زندگی باز می گردند؟

 

ذوالفقار امید رییس حزب کار و توسعه در برنامه «خط کابل» گفت: برای قندوز چه مانده است که حکومت آن را پس گرفته است؟ آن قندوز دیگر چه به درد ما می خورد؟ در قندوزی که فرزندان ما و مادران ما کشته شد؟ در قندوزی که خواهر ما بی عزت شد. پنج شب و پنج روز می شود که مردم در آنجا نه نان دارند و نه آب. وضعیت قندوز هیچ چیز برای باز پس گرفتن ندارد. اگر هم قندوز باز پس گرفته شده با تلاش نیروهای امنیتی بوده است نه حکومت. حکومت هیچ تلاشی برای پس گرفتن آن نکرد. سقوط قندوز یک فاجعه بزرگ و یک شرم ابدی برای حکومت و بادارانش بود.

 

امید در خصوص سقوط قندوز اظهار کرد: در واقع قندوز سقوط نکرد. قندوز را سقوط دادند. تمام علایم و قراین از قبل نشان می داد که قندوز سقوط می کند. پیش از اینکه قندوز سقوط کند، هم نمایندگان و هم جامعه مدنی و هم مردم فریاد کشیدند که والی قندوز طالب است. وی زمینه را برای آمدن تروریست ها مهیا می کند. به عبدالله و اشرف غنی رساندند که وی یک طالب است. مردم قندوز بارها یاد کردند که در شهر قندوز از طرف حکومت مهمانخانه ها گرفته شده و در داخل این مهمانخانه ها همه تروریست ها هستند که به نام سپاه انصار در این جا جا گرفته اند. با این اوضاع بود که قندوز سقوط کرد. همه فریاد می کشند که مردم گرسنه هستند، به ناموس مردم تجاوز شده و اعدام های کوچه ای انجام گردیده و دارایی های مردم چور شده است.

بیشتر بخوانید  دیدگاه وزیر خارجه روسیه درباره حضور 20 ساله خارجی ها در افغانستان

 

وی مردم را به اقدام علیه حکومت و بسیج شدن در برابر آن فرامی خواند و می گوید: سقوط قندوز یک سقوط هدفمند بوده است. از مردم عزتمند افغانستان خواهشمندم که در برابر سیاست های غلط و در مقابل این توطئه ها به پاخیزند. در غیر این صورت این فاجعه به دیگر ولایت ها نیز سرایت خواهد کرد.

 

رییس حزب کار و توسعه با یادآوری فجایعی که امسال و در این حکومت در کشور رخ داده گفت: علت اینکه تشکیل کمیسیون های حکومت تا به حال نتیجه نگرفته، این است که در تمام قضایا و فاجعه هایی که در افغانستان رخ می دهد سران حکومت دخیل هستند. به طور مثال حادثه دلخراش بدخشان را به یاد می آوریم که بعد از آنکه تمام جوانان ما سر بریده شدند. حکومت کمیسیون حقیقت یاب درست کرد برای اینکه احساسات مردم فرونشانده شود. برای اینکه مردم نایستند و بسیج نشوند.

 

امید ادامه داد: بعد از آن مساله جلریز اتفاق افتاد، بیش از صد جوان سر بریده شد و خودشان هم گفتند که این جنایت جنگی است و این دسیسه از داخل حکومت بوده است، کمیسیون حقیقت یاب می رود و این دسیسه و افراد دخیل در آن را کشف می کند و مکافات و مجازات صورت می گیرد . ما بعد از همه این مسایل هیچ حقیقت کشف شده ای ندیدیم در حالی که حقیقت واضح و روشن بود. در واقع این کمیسون ها حقیقت یاب نیستند بلکه کمیسیون های حقیقت پنهان هستند. این ها می خواهند جنایت تروریست ها را پنهان کنند و این، نوعی کمک به جنایات طالبان تروریست است.

بیشتر بخوانید  دیدگاه وزیر خارجه روسیه درباره حضور 20 ساله خارجی ها در افغانستان

 

وی حکومت را عامل اصلی این جنایات و سقوط قندوز دانسته و اظهار کرد: جای هیچ گونه شک و شبه نیست که نه تنها افراد پایین رتبه در بدنه حکومت بلکه افرادی که در راس قرار دارند از جمله شخص رییس جمهور در سقوط قندوز نقش داشتند. استانکزی سرپرست دفاع افغانستان که هیچ یک از مردم افغانستان، نماینده های کشور و هیچ ارگان دیگری وی را به عنوان وزیر قبول نداشت اما از آنجایی که مورد لطف رییس جمهور است وی تا هنوز در زوارت دفاع مشغول وظیفه است. به طوریکه سه روز بعد از حادثه قندوز اشرف غنی گفته است که: من از عملکرد معصوم استانکزی راضی هستم. به این معنا از سقوط قندوز راضی هستم.

 

امید در خصوص قرار دادهای ننگین حکومت با داعش و طالب گفت: مردم در جریان همه معاملات و دسایس ننگین حکومت هستند. مساله سپردن مشرقی به داعش، مردم مشرقی فریادشان به آسمانها بلند است که داعش آزادانه در آنجا فعالیت دارد و به ناموس و عزت ما وقعی قایل نیست و تجاوز می شود. مساله دیگر قرار داد ننگین دندغوری است که وزیر سرحدات آن را با طالبان در آنجا امضا کرده و آنجا را به طالبان سپرده است. مردم می دانند که همه اینها از جانب حکومت برای از بین بردن افغانستان انجام می شود.

همرسانی کنید!