12 حوت 1393 - یادداشت

طالبان پروژه ای تمام شده است

طالبان پروژه ای تمام شده است

سفرهای مقامات پاکستانی به افغانستان و اعترافات پرویز مشرف نشان از تغییر رویکرد پاکستان در قبال کشور ما دارد. پرویز مشرف گفته: اگر افغانستان می خواهد روی صلح را ببیندباید جلو نفوذ هندوستان را بگیرد و همچنان طالبان را در قدرت شریک سازد. اما آیا مردم و دولت افغانستان حاضرند به خاطر صلح با طالبان قدرت را با آنان تسلیم کنند؟ و اگر نه طالبان را با چه چیزی می شود قانع ساخت تا دست ازجنگ بردارند و صلح کنند.

 

محبوبه سراج فعال مدنی در برنامه «آماج» گفت: به وجود آمدن طالبان و تامین شدن آنها همه بر اساس یک پروژه بود. امروز این پروژه تمام شده است و پاکستان می خواهد از پایان این پروژه سود ببرد و از افغانستان امتیاز بگیرد. حالا توجه تمام سیاسیون دنیا از مساله طالب منحرف شده است و متوجه مساله دیگری به نام داعش است. حالا دیگر نباید ما برای طالب خم شویم، بلکه این ما هستیم که باید به طالبان بگوییم بیایید هر شرطی ما داریم بپذیرید و در حکومت سهیم شوید، قانون اساسی را بپذیرید و همانطور که یک شهروند، همه مسایل این مملکت را پذیرفته شما نیز بپذیرید.

 

وی در خصوص ارتباط افغانستان با دو کشور همسایه، هندوستان و پاکستان عنوان کرد: در این میان باید به دو همسایه ما هم گفته شود که افغانستان میدان جنگ شما نیست. آنها باید مشکلاتی که دارند از راه دیگری حل و فصل کنند و افغانستان را قربانی اختلافات خود ننمایند. ما می توانیم با هر دوی آنها ارتباط داشته باشیم. بدون اینکه ترس این را داشته باشیم دیگری از این موضوع خشمگین می شود.

بیشتر بخوانید  حقایقی پنهان از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان

 

سراج پروژه طالبان را تمام شده دانست و اظهار کرد: حالا پروژه جدید روی کار آمده است. پاکستان از بقایای طالبان هم می خواهد امتیاز بگیرد. امتیاز برای صلح با طالبانی که دیگر قدرت جنگ را ندارند. چرا که ابر قدرتهای دنیا پروژه قوی تری به نام داعش را وارد کرده اند. پس پاکستان در پی بال و پر زدن برای آخرین استفاده ها از طالبان است و اینک تلاش می کند طالبان را در حکومت افغانستان جایی دهد تا از این طریق هم بتواند نفوذ بیشتری در کشور ما پیدا کند.

 

این فعال مدنی در ادامه گفت: پروژه طالبان با اینکه تمام شده است و قدرت گذشته را ندارند می خواهند از سوی پاکستان و یا کسان دیگری در افغانستان وارد قدرت شوند. این موقعیت وضعیت زنان، کودکان و دیگران را به مخاطره می اندازند. حکومت ما باید متوجه این موضوع باشد که با کسانی که در حال معامله هستند که به راستی این قدرت را ندارند که بعد از این سرنوشت افغانستان را تعیین کنند چون دیگر قدرتی ندارند، پس این بار ما هستیم که باید از موضع قدرت حرف بزنیم. سران حکومت باید بی حد و اندازه هشیار باشند که پاکستان به عنوان صلح با طالبان با ما معامله ای نکند که ما چیزی را از دست بدهیم برای اینکه چیز بی ارزش دیگری را به دست آوریم.

 

وی در پایان عنوان کرد: حکومت وحدت ملی باید فوق العاده در مساله صلح با طالبان هشیار باشد. چرا که در حال حاضر وضعیت افغانستان و دنیا و موقعیتی که ما در آن قرار داریم خطیر است. اگر ما در این موضوع منافع ملی و مردم را در نظر نگیریم مشکلات بسیاری در سر راه ما قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید  انتقاد از یونیسف از نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان
همرسانی کنید!