25 حوت 1393 - یادداشت

طالبان افغانستان شعبه پنجم پاکستان شود؟!

طالبان افغانستان شعبه پنجم پاکستان شود؟!

حرفهای زیادی راجع به صلح افغانستان با طالبان وجود دارد. در این رابطه نگرانی های زیادی از جانب برخی رهبران جهادی از جمله استاد سیاف مطرح شده است. وی خواهان گفتگوهای صلح آشکار است در حالی که گفتگوهای اخیر رییس جمهور در این مورد هیچ کدام آشکارا نبوده است.

 

باقی سمندر فعال مدنی در ارتباط با حرفهای استاد سیاف در رابطه با پروسه صلح در برنامه «فراخبر» گفت: استاد سیاف نگران حرفهای پشت پرده راجع به پروسه صلح است و حق دارد که مانند هر شهروند دیگری نگران باشد. نگرانی از این بابت که در پشت پرده حرف هایی وجود دارد. همه می دانند که جلسه هایی در قطر، چین و پاکستان بوده و ما از محور گفتگوهای این جلسات هیچ آگاهی نداریم.

 

وی در ارتباط با صلح با طالبان گفت: فکر می کنم که هیچ کدام از شهروندان افغانستان راه حل معضلات کشور را در جنگ نمی بیند. افغانستان راه حل سیاسی می خواهد راه حل سیاسی آشکارا روی یک برنامه روی یک میز گذاشته می شود. کسانی که مخالف حکومت هستند بیایند و خواست های شان را مطرح کنند. افغانستان قانون اساسی مدون دارد که از حقوق بشر دفاع می کند و هم چنین از آزادی، دموکراسی، انتخابات و بالاخره روی تمام موازین پذیرفته شده بین المللی است. حالا طالبان یا هر کس دیگری با این دولت در جنگ است بیاید بگوید من این قانون را قبول دارم یا ندارم. اما آنها چه می کنند؟ زن ها را قتل عام می کنند، آنها را می سوزانند، سی و یک نفر که از سرک در حال گذشتن هستند، به جرم اینکه هزاره و شیعه هستند می دزدند. آنها باید مدنیت را بپذیرند، مدنیت در مخالفت با جنگ قرار دارد.

بیشتر بخوانید  حمله هوایی اردوی ملی بالای مواضع طالبان در ولایت غزنی

 

این فعال جامعه مدنی در ارتباط با گفته هایی راجع به استاد سیاف که نقاط مشترکی در عقیده با طالبان دارد اظهار کرد: درست که استاد سیاف در عقیده و دین با طالبان وجوه مشترک زیادی دارند اما طالبان در افغانستان دنبال تطبیق شریعت نیستند آنها با این چیزها دنبال حکومت کردن درکشور هستند. مردم افغان به کمر بچه های خود مواد منفجره نمی بندند که برو خودت را بکش و به بهشت برو. این اسلام نیست. هزار سال مردم افغانستان، شیعه و سنی بدون مشکل در کنار هم زندگی می کردند اما طالبان آمدند و این میانه را به هم زدند و نفاق انداختند. این طالب هم مخالف شیعه، سنی، هندو است هم چنین مخالف تمامیت ارضی افغانستان است، مخالف امنیت در این جا است، مخالف عدالت اجتماعی، دموکراسی، برابری و صلح در این جا است. مردم افغانستان با آنها وجوه مشترک ندارند.

 

وی در اخیر افزود: طالبان با صلح می خواهند که افغانستان شعبه پنجم پاکستان شود. من به عنوان یک افغان هرگز اجازه چنین کاری را نمی دهم.

همرسانی کنید!