21 میزان 1394 - یادداشت

سقوط قندوز برنامه ای از قبل تعیین شده بود

سقوط قندوز برنامه ای از قبل تعیین شده بود

افغان معتقد است حکومت طبق برنامه از قبل تعیین شده قندوز را سقوط داده و گفت: من به ستون پنجم اعتقادی ندارم. در این قضایا تمام دستگاه حکومت دست دارند.

 

گفته می شود قندوز سقوط نکرده است، بلکه سقوط داده شده است و برنامه های آن از ماهها و شاید از سالها قبل طرح ریزی شده بوده است. این برنامه ها به دست چه کسانی و با چه اهدافی طرح ریزی شده بودند و چه کسانی آن را به مرحله اجرا رسانیده اند؟

 

زبیر افغان فرمانده جهادی در برنامه «راه حل» گفت: واقعه قندوز، یک واقعه نیست، بلکه یک پروژه است. پروژه بزرگی که ریشه در قضیه اوکراین و روسیه دارد. آمریکایی ها به خاطر به هم زدن امنیت روسیه پرژه ای را از تخار و بدخشان شروع کردند و آهسته آهسته به بغلان، سرپل و قندوز آمدند. متاسفانه دولت توجهی به این منطقه نکرد و قندوز سقوط کرد. این عدم توجه هم، عمدی بوده است تا آمریکا بتواند به راحتی کار خود را انجام دهد و پایگاهی برای مخالفین دولت افغانستان ایجاد کند و از شمال افغانستان به کشورهای منافع المشترک روسیه فشار بیاورد.

 

وی علت سقوط قندوز را عدم فرماندهی درست حکومت دانسته و افزود: نیروهای امنیتی ما نیروهای شجاعی هستند که پنج هزار نفر از آنها برای جنگ در کل شمال افغانستان کافی هستند اما متاسفانه در قضیه قندوز پنج هزار نفر از آنها در برابر طالبان به زانو در آمدند. علت آن هم بی توجهی حکومت به آنان و عدم فرماندهی درست بوده است.

بیشتر بخوانید  دیدگاه وزیر خارجه روسیه درباره حضور 20 ساله خارجی ها در افغانستان

افغان معتقد است حکومت طبق برنامه از قبل تعیین شده قندوز را سقوط داده و گفت: من به ستون پنجم اعتقادی ندارم. در این قضایا تمام دستگاه حکومت دست دارند. این حکومت حکومتی است که توسط باداران خود، تمام آرای مردم را نادیده و به تمسخر می گیرد، باداران آن، حکومتی دست نشانده را باتقلب برپا می کند تا طبق پروژه اگر روزی قندوز سقوط کند، از حکومت هیچ صدایی بلند نشود. ستون پنجم زمانی وجود دارد که کشور متخاصم بخواهد درون حکومت رسوخ کند. هنگامی که حکومت خود در خدمت کشور متخاصم باشد دیگر نیازی به ستون پنجم نیست.

 

وی ادامه داد: وقتی دولت خود با دودست، قندوز را تحویل مخالفان می دهد دیگر به ستون پنجم نیازی نیست. قندوز در طی هشت ساعت به اشغال رسید. اما کار بر روی آن از دوسال قبل آغاز شده است. وقتی جنجالهای اوکراین شروع شد، ما پیش بینی کردیم که بخشی از شمال افغانستان به دست مخالفان مسلح افغانستان داده می شود تا از این طریق به کشورهای مشترک المنافع روسیه حرکت هایی ضد روسی از جانب غربی ها شروع شود.

 

این فرمانده جهادی طرح سقوط قندوز را از قبل تعیین شده دانسته و افزود: متاسفانه حرکت هایی که در داخل افغانستان صورت می گیرد حرکت هایی است که در داخل افغانستان برنامه ریزی نمی شود. در اینجا فقط برنامه های ریخته شده، اجرا می شود. هنگامی که انتخابات افغانستان در جریان بود و رییس جمهور افغانستان تعیین می شد، غربی ها شرط گذاشته بودند که کسی که رییس جمهور می شود باید متوجه صفحات شمال باشد و به این شرایطی که ما در آنجا پیش می آوریم تن بدهد و هر دو رهبر، هم عبدالله و هم اشرف غنی آن را پذیرفته بودند و به آن تن داده بودند.

بیشتر بخوانید  دیدگاه وزیر خارجه روسیه درباره حضور 20 ساله خارجی ها در افغانستان

 

افغان معتقد است حکومت تمام تلاش خود را می کند تا حامیان خود را راضی نگه دارد و گفت: در این میان پاکستان هم کشوری بود که به چند تیم از انتخابات افغانستان کمک مالی کرده بود و از آنها هم تقاضا داشت که فرمانهایشان را بعد از رسیدن به ریاست جمهوری اجرا کند که در حال حاضر همینطور هم شده و فرمانهای پاکستان هم علاوه بر فرمانهای آمریکا و کشورهای غربی اجرا می شود و این حکومت به خوبی از پس راضی کردن باداران و حامیان خود بر می آید. قیمت آن هم کشتن و به خاک و خون کشاندن مردم خود است.

همرسانی کنید!