24 دلو 1393 - یادداشت

افغانستان آمادگی پذیرش مهاجران را ندارد

افغانستان آمادگی پذیرش مهاجران را ندارد

پاکستان پس از انفجار مکتبی در پشاور مهاجران قانونی و غیر قانونی افغانستان را تحت فشار قرار داده و بسیاری از آنها را از آنجا اخراج کرده اند. این در حالی است که افغانستان آمادگی پذیرش این تعداد از مهاجران را برای بازگشت شان ندارد.

 

جماهیر انوری وزیر پیشین امور مهاجران و بیجا شدگان در برنامه «پس از خبر» گفت: هموطنانی که در پاکستان به سر می برند دو دسته هستند. دسته اول کسانی هستند که کارتهای POR یا کارتهای پناهندگی دارند و می توانند در آنجا طبق قانون بمانند. آنها در ثبت نام دولت پاکستان و کمشنری سازمان ملل هستند. دسته دوم کسانی هستند که این کارتها را ندارند و فاقد مدرک مهاجرت می باشند. تعداد آنها بیشتر از یک میلیون برآورد می شود.

 

وی در معرفی سازمانهای حامی مهاجران می گوید: در این مورد دو سازمان کار می کنند. یکی UNHCR و دیگریIOM است. UNHC در مقابل کسانی که دارای مدرک هستند مسوولیت دارد و مسوولیت خود را هم انجام می دهد. IOM در مقابل کسانی مسوولیت دارد که فاقد مدرک هستند.

 

انوری در ارتباط با تکلیف مهاجرانی که کارت دارند و پاکستان پس از 2015 دیگر این کارتها را تمدید نمی کند عنوان کرد: با توجه به اینکه حکومت جدیدی به نام وحدت ملی روی کار آمده است. این مشکلات از گذشته ها وجود داشته است. پاکستان می خواهد از هم دولت افغانستان و هم از جامعه بین المللی یک سلسله امتیازات مادی و معنوی را به دست آورد. این فشارها همیشه وجود داشته است. پیش از اینکه این فشارها بزرگ شود ما همیشه پیش قدم بوده و از این فشارها جلوگیری کرده است. به زودی هم وزیر عودت و مهاجران عازم پاکستان شده و این مشکلات حل می شود.

بیشتر بخوانید  حکومت طالبان و تشديد رقابت‌‌ها ميان لايه‌های قدرت

 

وزیر پیشین امور مهاجران و بیجا شدگان تا وقتی که در افغانستان حکومتی با امنیت تام و حلال تمام مشکلات نباشد این مشکلات تا آن وقت باقی خواهد ماند. افرادی که به آنجا بر اساس جبر رفته و پناهنده شده اند حق قانونی دارند و حکومت ها و سازمان های بین المللی که در این راستا کار می کنند باید به مشکلات آنها رسیدگی کنند. تا به حال، حل این مشکلات در حد نشست ها و گفتگوها و به صورت مقطعی بوده است. به صورتی که بتواند مشکل را فقط در همان زمان حل کند.

 

وی علت افزایش مهاجرت های غیر قانونی مشخص نبودن بعضی مرزها دانست و گفت: مشکلات اصلی این مهاجرت ها این است که ما با کشور پاکستان مرزی طولانی و طویل داریم. باید سرحدات و مرزها مشخص شوند و رفت و آمدها کنترل شوند و مشخص شود که از کدام مرزها باید عبور و مرور صورت بگیرد تا جلو این مهاجرت های غیر قانونی گرفته شود.

 

جماهیر انوری در توضیح نوع حمایت هایی که از مهاجران در پاکستان می شود عنوان کرد: مهاجران افغانی که در پاکستان زندگی می کنند تقریبا یک نسل جدید اند. حدود سی سال است که آنها در آنجا به سر می برند و با فرهنگ آنجا خو گرفته اند، برای خوداشتغال پیدا کرده اند. بنابراین آنها محتاج حمایت چندانی نیستند. فقط در مواقعی که حوادث طبیعی رخ می دهد حکومت و دولت افغانستان و سازمان ملل بی تفاوت نبوده و کمک کرده اند. در این موارد مهاجران قانونی و غیر قانونی فرقی نداشته اند و به همه کمک رسانی شده است.

بیشتر بخوانید  حکومت طالبان و تشديد رقابت‌‌ها ميان لايه‌های قدرت

 

وی در ارتباط با مشکلات مهاجران غیر قانونی در پاکستان گفت: دولت پاکستان معاهده ی 1951 را امضا نموده و حق ندارند که افغانها را به صورت اجباری از وطنشان اخراج کنند. دراین راستا حکومت افغانستان هر چه سریعتر باید رسیدگی کند که خوشبختانه وزیر جدید مهاجران قرار است به پاکستان سفر نموده و در مورد این مشکلات صحبت نماید.

افغانستان در حال حاضر آمادگی پذیرش و دادن سکونت مهاجرانی که در پاکستان و ایران زندگی می کنند را ندارد. ما برای هر سال فقط قدرت پذیرش 450 هزار نفر را داریم.

همرسانی کنید!