ارگ چه خوابی برای جنرال دیده است؟

جنرال مراد

آریانا نیوز: اکنون که جنرال مراد از وزارت داخله به گارنیزیون کابل گماشته می‌شود، این گمانه بیشتر از پیش، مستندسازی و اثبات می‌شود که حذف او به صورت گام به گام در حال اجراست…

بر اساس فرمان رییس جمهور غنی، جنرال مراد علی مراد از سمت معاونیت ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله برکنار و من‌حیث قوماندان عمومی گارنیزیون کابل منصوب شد.

همچنین جنرال اختر محمد ابراهیمی به حیث معاون ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله گماشته شد.
جنرال مراد علی مراد که یکی از خوشنام ترین و زبده ترین نیروهای نظامی/امنیتی کشور می باشد از دوسه سال پیش به اینسو مدام در حال تغییر و تبدیل شدن به پستهای مختلف و گاهی رتبه های پایین تر است.

در حالیکه بسیاری دیگر از قوماندانان که در رتبه های پایین نظامی قرار دارند روز بروز ترفیع شده و به پستهای بالاتر می رسد، اما درباره جنرال مراد این قصه فرق می کند.

به نظر نمی رسد جابجایی جنرال مرال از معینیت ارشد امنیتی در وزارت داخله در کارنیزیون کابل به صورت ابتدا به ساکن و بدون مقدمات و تمهیدات قبلی صورت گرفته باشد. همان زمان که جنرال مراد، برخلاف سابقه کاری و تخصص مسلکی اش از وزارت دفاع به وزارت داخله منتقل شد، همین شک و گمان وجود داشت که این اقدام، بخشی از یک پروژه ریشه‌دارتر برای حذف یک جنرال ارشد و هزاره از مهم‌ترین ارگان امنیتی و دفاعی کشور است.

اکنون که آقای مراد از وزارت داخله به گارنیزیون کابل گماشته می‌شود، این گمانه بیشتر از پیش، مستندسازی و اثبات می‌شود که حذف او به صورت گام به گام در حال اجراست؛ زیرا یک ناظر ساده و فاقد تخصص در علوم نظامی هم می‌داند که گارنیزیون کابل بسیار بی‌اثرتر و کم‌اهمیت‌تر از معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخله است.

بیشتر بخوانید  تاکید مجدد حامد کرزی بر بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها به روی دختران افغان

معلوم نیست که هدف آقای غنی من‌حیث رییس جمهور و شخص اول مملکت از این تبدیل و تضعیف کردن ها چیست؟
البته این مساله فقط دامن گیر جنرال مراد نیست، بلکه بسیاری دیگر از مقامات منجمله جنرال دوستم هم آسیب دیده اند.
البته تعدادی هم گفته اند که شاید قوماندانی گارنیزیون کابل بتواند جنرال مراد را به یک قطب قدرتمند نظامی تبدیل کند اما مشخص است که حضور در وزارت داخله در سطوح بالا با قوماندانی گارنیزیون که صرفا یک نهاد تشریفاتی تحت امر رییس جمهور است با هم قابل قیاس نیست.

همرسانی کنید!
 1. سید حکمت واهب :

  چه خواب دیده یک جنرال توانمند است ولی هزاره است برکنارش کرده اند.

 2. Bakhtyar Safi :

  هیچ خواب ندیده اماتغیروتبدیل دردولت یک اصل است تفرقه افګنی نکنید

 3. Khaliq Rasooly Zargar :

  خواب تصفیه قومی را دیده است

 4. Mohammad Sabet :

  غنی از اعلامیه طالبان که کابل را تهدید کرده اوگین کرده ترسیده !جنرال پرافتخار زردی های غنی ره پاک کند