21 قوس 1402 - مهاجرت

تعداد پناهجویان در اروپا ۱۷ فیصد افزایش یافته است

تعداد پناهجویان در اروپا ۱۷ فیصد افزایش یافته است

آریانا نیوز: آژانس گارد سرحدی و ساحلی اتحادیه اروپا در گزارشی گفته که بیشتر مهاجرینی که در سال ۲۰۲۳ به گونۀ غیرقانونی وارد اروپا شدند، باشنده گان افغانستان، سوریه و گینه هستند…

اتحادیۀ اروپا می‌گوید که در ۱۱ ماه نخست سال جاری عیسوی ۳۵۵ هزار و ۳۰۰ مهاجر به گونۀ غیرقانونی وارد سرحدات اروپا شدند.

آژانس گارد سرحدی و ساحلی این اتحادیه در گزارشی گفته که این آمار ۱۷ فیصد افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد و بیشترین رقم پس از سال ۲۰۱۶ است.

به گفتۀ این آژانس، بیشتر مهاجرینی که در سال ۲۰۲۳ به گونۀ غیرقانونی وارد اروپا شدند، باشنده گان افغانستان، سوریه و گینه هستند.

شماری از افغانانی که امسال از مسیرهای مختلف و به گونۀ غیرقانونی وارد کشورهای اروپایی شدند، دلیل مهاجرت‌شان را وضعیت نامعلوم افغانستان، مشکلات اقتصادی و تهدیدات امنیتی عنوان می‌کنند.

بیشتر افغانانی که پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان راه مهاجرت را در پیش گرفته اند، یکی از دلایل عمدۀ مهاجرت‌شان را تهدیدات امنیتی عنوان می‌کنند.

اما سخنگویان حکومت طالبان بارها مدعی شده اند به فرمان عفو عمومی رهبرشان متعهد اند.

با حاکمیت طالبان در افغانستان در آگست ۲۰۲۱، میلیون افغان به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی و بیکاری این کشور را ترک کردند که بیشترشان در پاکستان و ایران مستقر شدند و یک تعداد دیگرشان از راه‌های قانونی و یا غیرقانونی به کشورهای اروپایی مهاجر شدند.

 

 

بیشتر بخوانید  افزایش نگرانی ها از وضعیت بحرانی مهاجرین افغان در پاکستان
همرسانی کنید!