22 میزان 1399 - مهاجرت

آغاز صدور ویزه پاکستان در جلال‌آباد، کندهار، هرات و مزار شریف

آغاز صدور ویزه پاکستان در جلال‌آباد، کندهار، هرات و مزار شریف

آریانا نیوز: سفارت پاکستان در کابل از آغاز صدور ویزه برای باشنده گان افغان در قونسلگری‌های پاکستان در جلال‌آباد، کندهار، هرات و مزار شریف خبر داد…

سفارت پاکستان در کابل می‌گوید، صدور ویزه برای باشنده گان افغانستان را سرعت می‌بخشد.

در اعلامیۀ این سفارت، آمده است که صدور ویزه را در قونسلگری‌های پاکستان در جلال‌آباد، کندهار، هرات و مزار شریف هم آغاز کرده‌است.

بر اساس پالیسی جدید، ویزه دراز مدت پاکستان برای آن عده از باشنده گان افغانستان صادر می‌شود که برای معالجه، دیدار اعضای خانواده، تجارت و تحصیل به آن کشور می‌روند.

در اعلامیه همچنان آمده که ویزه پاکستان رایگان است و به دعوت‌نامه نیازی ندارد. تنها ویزه تجارتی در برابر پرداخت پول اجرا می‌شود.

در اعلامیه گفته نشده که پالیسی جدید ویزه از جانب پاکستان، از امروز عملی خواهد شد یا نه؟

 

 

بیشتر بخوانید  گزارش یک مقام حکومت درباره شمار زندانیان خارجی در بند طالبان
همرسانی کنید!