5 ثور 1400 - مهاجرت

درخواست وزیر امور‌ مهاجرین از سازمان بین المللی مهاجرت

درخواست وزیر امور‌ مهاجرین از سازمان بین المللی مهاجرت

آریانا نیوز: وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان از سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) خواست تا فعالیت‌هایش را در افغانستان در هماهنگی بیشتر و نزدیکتر با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان انجام دهند…

پس از دریافت گزارش‌ها از رقم تحرکات و مهاجرت‌ها در افغانستان از سوی سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) نورالرحمن اخلاقی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان از این اداره خواست تا فعالیت‌هایش را در افغانستان در هماهنگی بیشتر و نزدیکتر با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان انجام دهند.

آقای اخلاقی هماهنگی در اجرای فعالیت‌ها میان وزارت و اداره‌های همکارش را برای تثبیت درست و جامعیت هرچی بیشتر آمارها مهم عنوان کرد.

بر بنیاد یافته‌های IOM، از سال 2012 الی اخیر سال 2020 عیسوی حدود سه ملیون نفر به بیرون از کشور مهاجرت کرده و کم از کم چهار ملیون دوباره به وطن عودت کرده‌اند. هم‌چنان نزدیک به پنج ملیون نفر دیگر در داخل کشور بیجاشده اند.

این معلومات از طریق بحث های گروهی با حدود 72 هزار نفر در بیش از 12 هزار قریه در سراسر کشور بدست آمده است. رهبران جامعه، نمایندگان بیجاشده های داخلی و بازگشت کنندگان، مقامات ولسوالی‌ها، نمایندگان سکتور های صحی و تحصیل و نمایندگان شورای انکشافی قریه‌ها در شریک‌سازی معلومات هم‌کار بوده‌اند.

 

بیشتر بخوانید  اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان درباره روند اخراج پناهجویان افغان
همرسانی کنید!