27 میزان 1399 - مهاجرت

سرپرست وزارت امور مهاجرین از آغاز کار روی نهایی سازی پالیسی جامع مهاجرت خبر داد

سرپرست وزارت امور مهاجرین از آغاز کار روی نهایی سازی پالیسی جامع مهاجرت خبر داد

آریانا نیوز: سرپرست و وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیدار با رییس بخش مهاجرت و همکاری های دفتر بین المللی انکشاف پالیسی مهاجرت از آغاز کار روی نهایی سازی پالیسی جامع مهاجرت خبر داد…

در ملاقات که نور رحمن اخلاقی سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با مارتاین پلوم رییس بخش مهاجرت و همکاری های دفتر بین المللی انکشاف پالیسی مهاجرت(آی. سی. ام. پی. دی) داشت در رابطه به ظرفیت سازی های تخصصی در وزارت صحبت شد.

دراین دیدار که در مقر وزارت صورت گرفت، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان ضمن سپاسگزاری از همکاری های دفتر (آی. سی. ام. پی. دی) در افغانستان ظرفیت سازی را یکی از نیازمندی های اساسی اداره اش عنوان کرد. وی از جانب مقابل خواست که در زمینه تخصصی سازی کارمندان از طریق اعزام آنان به بیرون از کشور یا ایجاد یک مرکز تخصصی آموزش های مهاجرت در داخل وزارت، همکاری داشته باشد.

در همین حال آقای اخلاقی از آغاز کار روی نهایی سازی پالیسی جامع مهاجرت خبر داده همکاری های اداره (آی. سی. ام. پی. دی) را در زمینه بازنگری که لازم است در آن زمینه صورت گیرد، در خواست نمود.

آقای پلوم ضمن اعلام همکاری در بخش های مطالبه شده، طرح وزارت امور مهاجرین را از بهر راه اندازی یک مرکز تخصصی مهاجرت استقبال کرده تعهد داد که با استفاده از تجارب مشابه در ترکیه و … ‌IPMCD در زمینه همکاری خواهد کرد.

 

 

بیشتر بخوانید  وضعیت نگران کننده کودکان مهاجر افغان بعد از اخراج اجباری از پاکستان
همرسانی کنید!