تداوم ماموریت تخلیه نظامی روسیه؛ مسکو ۲۰۰ تن دیگر را از کابل خارج کرد

تداوم ماموریت تخلیه نظامی روسیه؛ مسکو ۲۰۰ تن دیگر را از کابل خارج کرد

آریانا نیوز: بنابر اعلام وزارت دفاع مسکو، سه طیارۀ باربری نوع (ایل-۷۶) با ۲۰۰ تن در پایگاه نظامی چکالوفسکی در حومۀ مسکو فرود آمد…

روسیه می‌گوید، حدود چهار ماه بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، حداقل ۲۰۰ تن دیگر را به حیث بخشی از یک ماموریت تخلیه نظامی، از این کشور بیرون کرده است.

وزارت دفاع مسکو گفت که سه طیارۀ باربری نوع (ایل-۷۶) با ۲۰۰ تن در پایگاه نظامی چکالوفسکی در حومۀ مسکو فرود آمد.

به گفته این وزارت، مانند پروازهای قبلی تخلیه از افغانستان، این طیارات با محموله‌های کمک‌های بشری به افغانستان رفته بودند و در برگشت این افراد را از افغانستان خارج کردند.

از اواخر ماه اگست تا اکنون، اردوی روسیه ۷۷۰ تن را از افغانستان خارج کرده است.

بیشتر بخوانید  اظهارات معاون سیاسی ریاست‌الوزرای طالبان درباره تعامل حکومت سرپرست با جامعه جهانی
همرسانی کنید!