20 عقرب 1398 - مهاجرت, همه

توزیع مواد غذایی میان مهاجران رد مرز شده از ایران و پاکستان

توزیع مواد غذایی میان مهاجران رد مرز شده از ایران و پاکستان

آریانا نیوز: ریاست امور مهاجران ولایت جوزجان می گوید که به مهاجرانی که به تازه‌گی از ایران و پاکستان رد مرز شده اند به ارزش 7 هزار 900 افغانی مواد غذایی کمک شده است…

این ریاست می افزاید که آن خانواده هایی که به تازه‌گی از ایران و پاکستان رد مرز شده اند به ارزش 7 هزار 900 افغانی مواد غذایی کمک شده است.

بیشتر این خانواده به دلیل جنگ بی‌جا شده اند و امکانات خوبی برخوردار نیستند و از ریاست امور مهاجران خواهان کمک های بیشتری استند.

محمد رفیع، مسوول بخش تکنالوژی ریاست مهاجران و بازگشت کننده گان ولایت جوزجان می گوید که امسال نزدیک به 700 خانواده مهاجر را در این ریاست ثبت نموده است که از میان آنان 50 خانواده از ایران و پاکستان برگشته اند، مواد غذایی کمک شده است.

مشکلات امنیتی، اقتصادی از علت هایی است که سبب می شود همه ساله شماری زیادی از باشنده گان کشور مجبور به مهاجرت شوند.

بیشتر بخوانید  وزارت مهاجرین از آزادی 9 باشنده افغان از زندان پشاور خبر داد
همرسانی کنید!