20 ثور 1400 - مهاجرت

بررسی وضعیت مهاجرین افغان در دیدار معین امور پناهندگان با معاون سفیر ترکیه در افغانستان

بررسی وضعیت مهاجرین افغان در دیدار معین امور پناهندگان با معاون سفیر ترکیه در افغانستان

آریانا نیوز: وفی الله کاکر، معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیدار تعارفی با معاون سفیر ترکیه در افغانستان روی وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه و روند برگشت آنان به کشور صحبت کرد…

به نقل از وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، آقای کاکر ضمن یادآوری روابط دیرینه، دوستانه و برادرانه دولت افغانستان و ترکیه و نیز رقم بالای مهاجرین افغان در ترکیه بر حفظ روابط نیک و توسعه همکاری میان دو کشور در عرصه مهاجرت تاکید کرد.

معین امور پناهندگان از سفرش در آینده نزدیک به ترکیه از بهر گفتگو روی چهارچوب همکاری مشترک افغانستان و ترکیه و نیز بازدید از وضعیت مهاجرین افغان، خبر داد.

معاون سفیر ترکیه نیز روابط دو کشور را نیک و برادرانه عنوان کرد و بر ادامه‌ی همکاری با دولت افغانستان در زمینه‌ی مهاجرت تاکید کرد.

آقای کاکر همچنان از پیشرفت‌ها در مسوده پالیسی مهاجرت برای کار، پالیسی جامع مهاجرت، پالیسی دیاسپواری افغان و نیز کار روی آماده گی های وزارت در دو سناریو تحقق و عدم تحقق صلح و تاثیر آن روی روند مهاجرت افغانان صحبت کرد.

 

بیشتر بخوانید  ترکیش ایرلاینز پرواز هایش را به کابل از سر گرفت
همرسانی کنید!