مساعدت مالی اتحاديه اروپا به بی‌جاشده‌گان و نیازمندان در افغانستان

مساعدت مالی اتحاديه اروپا به بی‌جاشده‌گان و نیازمندان در افغانستان

آریانا نیوز: به گفته رییس کمک‌های بشری دفتر اتحادیه اروپا در کابل، این اتحاديه اروپا دو ملیون یورو در بخش کمک‌های زمستانی به بی‌جاشده‌گان و نیازمندان همکاری می‌کند…

پاندول‌ فی رییس کمک‌های بشری دفتر اتحادیه اروپا در کابل تعهد کرد که دو ملیون یورو را در بخش کمک‌های زمستانی به بی‌جاشده‌ها و خانواده‌های نیازمند در افغانستان کمک می‌کند.

وی در ملاقاتش با نور الرحمن اخلاقی سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان در مقر این وزارت، ضمن تاکید به ادامه همکاری‌هایش افزود که این کمک‌ها از طریق موسسات جهت رفع نیازمندی خانواده‌های بی‌جاشده در فصل سرما توزیع می‌گردد. اتحادیه اروپا از طریق موسسات به بی‌جاشده‌ها و از طریق سازمان بین‌المللی مهاجرت به برگشت کننده‌گان نیازمند در سرحدات اسلام قلعه و میلک رسیده‌گی می‌نماید.

سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان ضمن سپاس‌گذاری از همکاری‌های اتحادیه اروپا در افغانستان و یادآوری از یک روحیه خوب هم‌کاری میان وزارت و موسسات؛ خواستار هماهنگی بیشتر آن نهادها جهت رسیده‌گی بهتر گردیده گفت: هماهنگی در قسمت تشخیص اولویت‌ها، ما را بیشتر در رسیده‌گی‌ها کمک می‌کند و موثریت کار را بیشتر می سازد.

آقای اخلاقی همچنان به کاهش مصارف اداری و امنیتی انجوها تاکید کرده بیان کرد که وزارت برنامه کمک زمستانی به بی‌جاشده‌گان و خانواده‌های نیازمند را روی دست دارد و این برنامه را با هم‌کاران جامعه جهانی به‌خصوص اتحادیه اروپا شریک خواهد کرد.

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان در حالی آماده توزیع کمک زمستانی به نیازمندان می‌شود که در زمستان گذشته توانست با هم‌کاری جامعه جهانی به ۹۵هزار خانواده بی‌جاشده رسيده‌گي نماید.

بیشتر بخوانید  پیام وزارت امور خارجه درباره اشتراک طالبان در نشست سازمان کشورهای اسلامی
همرسانی کنید!