19 حمل 1400 - مهاجرت

توزیع مدارک تحصیلی جعلی برای هزاران افغان توسط یک نهاد خصوصی در هند

توزیع مدارک تحصیلی جعلی برای هزاران افغان توسط یک نهاد خصوصی در هند

آریانا نیوز: به گفته رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری یک نهاد خصوصی در هند هزاران سند جعلی تحصیلات عالی به افغان‌ها داده است…

سارنپال عبدالقیوم نظامی رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری می‌گوید یک نهاد خصوصی در هند سه هزار سند جعلی تحصیلات عالی به افغان‌ها داده است.

او در کابل به خبرنگاران گفت که این اسناد مربوط تحصیلات در سطوح لیسانس، ماستری و دوکتورا می‌باشند.

او دربارۀ این نهاد معلومات بیشتر نداد ولی گفت که برخی افغان‌ها از روی همین اسناد جعلی در موقف‌های بلند گماشته شده‌اند.

گزارش‌ها از قول آقای نظامی می‌گویند که بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نهاد صرف تا صنف دوازدهم امکانات تدریس دارد ولی به افغان‌ها اسناد تحصیل لیسانس، ماستری و دوکتورا توزیع کرده است.

کمیسیون مبارزه با فساد اداری که پنج ماه پیش تشکیل شده در سه ماه اول سال عیسوی جاری به شمول اسناد جعلی تحصیل، ۴۷ دوسیه را بررسی کرده و از جمله ۱۶ دوسیه را به لوی سارنوالی راجع کرده است.

 

بیشتر بخوانید  چرا وزارت عدلیه طالبان شهرک داوودخان در کابل را مصادره کرد؟
همرسانی کنید!