16 سرطان 1399 - مهاجرت

واکنش فعالان مدنی به مهاجرت غیرقانونی و پرخطر باشنده گان افغانستان

واکنش فعالان مدنی به مهاجرت غیرقانونی و پرخطر باشنده گان افغانستان

آریانا نیوز: بعد از بروز حوادثی در پیوند با پناهجویان در ایران، ترکیه و یونان و چندکشور اروپایی فعالان مدنی، اعتراض خود را به اوضاع نابه‎سامان اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی افغانستان اعلام داشته اند…

بعد از بروز حوادثی در پیوند با پناهجویان در ایران، ترکیه و یونان و چندکشور اروپایی، یکی از مطالبات مطرح، رسیده‌گی به ریشه ها و دلایلی است که سبب مهاجرت گسترده باشنده گان افغانستان به کشورهای دیگر گردیده است.

فعالان مدنی با #کمی آبادی بیار، اعتراض خود را به اوضاع نابه‎سامان اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی افغانستان اعلام داشته و خواهان توجه حکومت و رسانه ها به این مسایل اصلی شده اند.

آنها مواردی نظیر ناامنی پدید آمده از فعالیت های گروه طالبان، جنایات امریکا در قبال باشنده گان افغان در پی حضور بی ثمر بیست ساله با شعار مبارزه با تروریزم، فساد گسترده در ساختارهای حکومت و بین مسوولین، بیکاری و فقر وسیع و … را دلایل اصلی مهاجرت غیرقانونی و پرخطر افغانان به دیگرکشورها می‎دانند.

آنان معتقدند دولت باید مسوولیت خود را دراین زمینه پذیرفته و به جای فرافکنی، تلاش در بهبود اوضاع نماید.

بیشتر بخوانید  فرمانروای صدام رسوا شد!
همرسانی کنید!