1 میزان 1399 - مهاجرت

مساعدت دفتر پناهندگان سازمان ملل با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

مساعدت دفتر پناهندگان سازمان ملل با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

آریانا نیوز: سند تحویل گیری تجهیزات دفاتر توسط نور رحمن اخلاقی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و خانم ون بیورن کرولاین رییس دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مقیم کابل به امضا رسید…

سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در مقر این وزارت، ضمن اظهار سپاسگزاری از همکاری اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، به همکاری بیشتر آن اداره در بخش های رسیدگی به بیجاشده ها و برگشت کنندگان و هماهنگی بیشتر شان با وزارت تاکید کرد.

رییس دفتر (یو. ان اچ. سی. آر) در رابطه بیان کرد؛ نیازمندی دفاتر امور مهاجرین ولایات در یک سروی مشخص شده و این تجهیزات در زمینه سروی، رسانیدن بهتر کمک ها به خانواده های نیازمند و اطلاع رسانی از جریان توزیع آن موثر می باشد.

گفتنی است که روز یکشنبه 15 عراده موتر و 39 پایه کمره عکس برداری از سوی (یو. ان. اچ. سی. آر) به وزارت امور مهاجرین تحویل داده شد که پیش ازین نیز 120 پایه کمپیوتر و 52 پایه پرنتر توسط آن اداره به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان همکاری شده بود.

بیشتر بخوانید  مخالفت الجزائر با پذیرش تروریست های داعشی از کمپ های شمال شرق سوریه
همرسانی کنید!