29 جدی 1401 - مهاجرت

اظهارات وزیر خارجه جرمنی درباره روند صدور ویزه برای برای متقاضیان خارجی

جرمنی

آریانا نیوز: وزیر خارجه جرمنی از اقدامات تازه برای تسریع و تسهیل روند صدور ویزه این کشور برای متقاضیان خارجی خبر داد…

وزیر خارجه این کشور گفت یک کشور مدرن مهاجرتی به قانون اقامت مدرن و یک روند غیر بوروکراتیک و مدرن نیاز دارد.

وزیر خارجه جرمنی در جریان بازدید از اداره امور خارجه فدرال در شهر براندنبورگ آن در هافل، از اقدامات تازه برای تسریع و تسهیل روند صدور ویزه این کشور برای متقاضیان خارجی خبر داد.

این اداره دو سال پیش در چوکات وزارت خارجه جرمنی فدرال ایجاد گردیده است.

به گفته منبع، یکی از اهداف بئربوک این است که نتیجه بخشی اشتراک ادارات مختلف را در روند صدور ویزه ارزیابی کند. اقدام تازه بررسی می‌کند که آیا اشتراک سایر مقام ها منتج به کندی روند صدور ویزه می‌شود یا نقش آنان واقعاً ضروری پنداشته خواهد شد.

وزیر امور خارجه جرمنی گفت: اگر ما برای جذب کارگران ماهر در جهان رقابت می‌کنیم و این کار را انجام می‌دهیم، به یک سیستم دعوت کننده ای نیاز داریم که به سرعت کار کند و در قرن بیست و یکم دیجتلی شود. یک کشور مدرن مهاجرتی به قانون اقامت مدرن و یک روند غیر بوروکراتیک و مدرن نیاز دارد. به گفته او، حکومت فدرال جرمنی روی این تحول کار خواهد کرد.

بیشتر بخوانید  وزارت مهاجرین از آزادی یک کودک افغان از زندان پاکستان خبر داد
همرسانی کنید!