26 سنبله 1399 - مهاجرت

تعین نور رحمن اخلاقی به حیث سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

تعین نور رحمن اخلاقی به حیث سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

آریانا نیوز: در محفلی که بدین سبب در مقر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تدویر یافته بود، معاون نخست مجلس سنا و برخی از وکلای مجلس نمایندگان و مجلس سنا و برخی از فرماندهان جهادی حضور داشتند…

نور رحمن اخلاقی شام دوشنبه 24 سنبله سال روان توسط امر الله صالح معاون نخست ریاست جمهوری به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان معرفی شد.

معاون ریاست جمهوری در سخنرانی اش که در محفل معرفی داشت، ضمن عرض تبریک به وزیر پیشین و سرپرست جدید وزارت، از تلاش های دولت در زمینه ارتباط و برگشت استعدادهای افغان های بیرون از کشور خبر داده بیان کرد که؛ ما تنها مهاجر نداریم بلکه دیاسپورا یا افغانهای پراکنده داریم که اکنون نسل های دوم و سوم شان در کشور های میزبان دارای توانایی های علمی و تخصصی است و دولت تلاش می نماید تا زمینه برگشت این استعداد ها و خدمت از راه دور شان را به افغانستان مهیا بسازد.

همچنان وی ضمن تاکید جدی اش به جمهوریت نظام بیان کرد که هیچ نوع تشویش و نگرانی در ارتباط به معامله به اسم، محتوا و نوع نظام وجود ندارد. تماس های که وی با اتحادیه اروپا، ناتو و امریکا داشته آنان نیز از جمهوریت نظام حمایت کرده اند.

همچنان محمدعلم ایزد یار، معاون مجلس سنای شورای ملی در سخنان اش فقر، بیکاری و جنگ را عوامل استمرار روند مهاجرت افغانها دانسته امیدواری کرد که مذاکرات صلح به جنگ 42 ساله پایان بدهد تا کشور ما پایان مهاجرت را نیز شاهد باشد.

بیشتر بخوانید  قتل وحشیانه یک زن 21 ساله افغان در جرمنی

سیدحسین عالمی بلخی وزیر پیشین امور مهاجرین و عودت کنندگان در سخنرانی اش با اشاره به مهمترین دستاورد ها، وزارت را یکی از ادارات استراتژیک خواند و گفت که اکنون این اداره با بیش از 70 کشور جهان که میزبان مهاجران هستند و با 150 کشور و 50 نهاد بین المللی که در جلسه سالانه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گرد می آیند همکاری و ارتباط دارد.

در همین حال نور رحمن اخلاقی سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سخنان اش بیان کرد؛ ما مشکلات زیادی در کشور داریم و مهاجرت یکی از آن ها است که در اولویت های اساسی حکومت قرار دارد. من با درک این مسئله جرأت کردم این مسئولیت را بپذیرم، امیدوارم که در این زمینه با ظرفیت های موجود وزارت به عنوان یک تیم واحد کار بهتر و موثر انجام داده و برای مردم مان خدمت نماییم.

ایشان همچنان افزود که ما مکلف به تطبیق پالیسی های حکومت هستیم و از طرف دیگر در سطح قانون در آن پالیسی ها به ما دست باز می دهد تا با مشوره هم کار موثر برای افغانستان انجام دهیم.

در محفلی که بدین سبب در مقر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تدویر یافته بود، محمدعلم ایزدیار معاون نخست مجلس سنای شورای ملی و برخی از وکلای مجلس نمایندگان و مجلس سنا و برخی از فرماندهان جهادی حضور داشتند.

همرسانی کنید!