تشدید اقدامات علیه مهاجرین افغان در ترکیه

تشدید اقدامات علیه مهاجرین افغان در ترکیه

آریانا نیوز: مقامات ترکیه بیشتر از دوصد افغان را که اسناد قانونی در اختیار نداشتند، دوباره به افغانستان فرستاده اند…

ترکیه اقدامات علیه مهاجرین غیرقانونی را تشدید کرده و در تازه ترین اقدام بیشتر از دوصد افغان را که اسناد قانونی در اختیار نداشتند، دوباره به افغانستان فرستاده است.

مقامات ترکیه می‌گویند که با مهاجران غیرقانونی با جدیت برخورد کرده و آنها را از این کشور اخراج می‌کنند.

آژانس خبری آناتولی گزارش داد که ۲۲۷ تن از افغان ها که به صورت غیرقانونی به ترکیه رفته بودند از ولایت مالاتیا درشرق ترکیه به کابل فرستاده شدند.

ریاست مهاجران ولایت مالاتیا می‌گوید تاکنون درمجموع ۶۸۱ نفر را در پروازهای چارتر به افغانستان فرستاده اند.

مقامات ترکیه می‌گویند که مهاجران غیرقانونی را برای مدت کوتاه در کمپ ها نگهداری وسپس به کشورهای اصلی شان می‌فرستند.

مالاتیا درشرق ترکیه موقعیت دارد وچندین کمپ این ولایت مملو از مهاجران غیرقانونی افغان است.

یک برگه معلوماتی توقیفگاه های مهاجران که روی صفحه انترنتی globaldetentionproject به نشر رسیده نشان می دهد که بیشتر از دو هزار مرکز نگهداری مهاجرین غیرقانونی در بنادر، میدان های هوایی و مناطق شهری ترکیه ایجاد شده است که در آن به شمول مهاجرین افغان، سایر مهاجرینی که اسناد قانونی اقامت ندارند نگهداری می‌شوند.

مقامات ترکیه می‌گویند در حال حاضر چهار ملیون مهاجر که اکثریت شان از سوریه، عراق، افغانستان و تعداد دیگر از کشور های شرق میانه اند در این کشور زندگی می‌کنند.

 

بیشتر بخوانید  ناامنی افغانستان؛ بهانه ای برای تداوم حضور قوای خارجی در منطقه
همرسانی کنید!