بررسی وضعیت مهاجران و پناهجویان افغان در اروپا با حضورداشت وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان

بررسی وضعیت مهاجران و پناهجویان افغان در اروپا با حضورداشت وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان

آریانا نیوز: در نشستی با حضورداشت نورالرحمن اخلاقی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، وضعیت مهاجران افغان در اروپا تحت بررسی قرار گرفت…

در نشستی که گروه همبستگی دفاع از مهاجران افغان با نورالرحمن اخلاقی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان داشتند، مشکلات و پیشنهادهای مشخص در رابطه با وضعیت مهاجران و پناهجویان افغان در اروپا مطرح شد.

دراین نشست که از طریق ارتباط مجازی صورت گرفت شماری از فعالان حقوق مهاجران افغان در اروپا اشتراک داشتند. فرشته نوری و احمدذکی خلیل به نمایندگی از آنان در مورد وضعیت مهاجران در مسیر راه ها و کمپ های کشور های عبوری، بررسی درخواست پناهندگی مهاجران توسط کشور های میزبان با توجه به وضعیت امنیتی افغانستان، بازگشت دوباره مهاجران به کشور و مشکلات ناشی از اعتبار ندادن اسناد هویتی و حقوقی پناهجویان صحبت نموده و همکاری های همه جانبه وزارت امور مهاجرین و عودت را در حل مشکلات خواستار شدند.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان دراین نشست گفت که در رابطه با وضعیت پناهجویان افغان با کشور های میزبان و در رابطه با اعتبار اسناد هویتی و حقوقی با وزارت امور خارجه کشور صحبت می نماید.

وی تاکید کرد که مشورت و همکاری گروه مدافعان وزارت امور مهاجرین را کمک می‌کند. آقای اخلاقی تاکید کرد که ما روی تفریق خانواده ها و اخراج اعضای خانواده حساسیم و در تمام مراحل این مورد مد نظر ما است. محور کار ما این است که شهروندان افغانستان در هر کجای از دنیا که استند در معرض حمایت دولت باشند.

آقای اخلاقی از برنامه های روی دستش همچون؛ هماهنگی با دیاسپورای افغان و طرح تثبیت وضعیت حقوقی افغان‌های خارج از کشور ياد کرده و این برنامه ها را زمینه ساز خدمت رسانی موثر خواند. به گفته وی هماهنگی با دیاسپورای افغان ما را در دادخواهی ها برای پناهجویان در عرصه پذیرش شان از سوی کشور میزبان و خدمت رسانی بهتر کمک می نماید.

بیشتر بخوانید  آخرین خبرها از تلفات و خسارات جاری شدن سیلاب‌های تازه در نقاط مختلف کشور
همرسانی کنید!