7 حوت 1398 - مهاجرت

اعتراف عمران خان به ظلم های وارده به افغان های مقيم پاكستان

اعتراف عمران خان به ظلم های وارده به افغان های مقيم پاكستان

آریانا نیوز: صدراعظم پاکستان در کنفرانسی به حق خوری ها و ظلم های فراوان پاكستان در حق افغان ها اعتراف کرد…

عمران خان صدراعظم پاکستان در کنفرانسی با نام 40 سال حضور مهاجران افغان در پاکستان اظهار داشت پاکستان تنها خواستار صلح در افغانستان است؛ گذشته هر چه بوده گذشته است و ما امروز خواهان صلح در افغانستان استیم؛ متاسفانه دولت های قبلی پاکستان در حق افغان های مقیم پاکستان اجحاف و حق خوری های فراوانی نموده اند که ما به این حقیقت تلخ اعتراف می نماییم.

صدراعظم پاکستان در ادامه افزود: مسلم است که این حق خوری ها باعث وارد شدن مصیبت ها و مشکلات فراوانی علیه افغان ها شده است ؛ مشکلات غیر قابل جبران و حل نا شدنی.

مسوولان دولت های قبلی باید در خصوص ظلم های وارده به افغان های مقیم پاسخگو باشند و مشخص است که من مسوول آن صدمات نیستم.

بیشتر بخوانید  درخواست وزیر امور‌ مهاجرین از سازمان بین المللی مهاجرت
همرسانی کنید!