ادامه اعتراضات پناهجویان افغان در پایتخت پاکستان

ادامه اعتراضات پناهجویان افغان در پایتخت پاکستان

آریانا نیوز: پناهجویان افغان معترض می‌گویند تا زمانی‌ به خواسته هایشان از سوی جامعه جهانی رسیده‌گی صورت نشود به اعتراضاتشان ادامه می‌دهند…

پناهجویان معترض افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان زیر عنوان ما را بکشید می‌گویند که امشب در زیر طوفان و باران شدید بدون سرپناه مانده اند و اطفال شان در یک وضعیت بسیار بدی قرار دارند.

پناهجویان معترض می‌گویند که ۲۴ روز از این اعتراضان شان می‌گذرد، اما تاکنون جامعه جهانی، حقوق بشر و کمیشنری عالی سازمان ملل در امورپناهنده‌گان یا UNHCR حتی از وضعیت آنها دیدن نکرده اند.

به گفته این پناهجویان اگر به مشکل آنان از سوی جامعه جهانی رسیده‌گی صورت نگیرد فاجعه انسانی رخ‌ خواهد داد.

پناهجویان معترض می‌گویند تا زمانی‌ به خواسته هایشان از سوی جامعه جهانی و کمیساریای عالی سازمان ملل در امورپناهنده گان رسیده‌گی صورت نگیرد به این اعتراضاتشان ادامه می‌دهند.

این در حالی است که با گذشت بیست‌وچهار روز هیچ نهادی جهانی در مورد این پناهجویان ابراز نظر نکرده است.

 

بیشتر بخوانید  حمایت مالی و معنوی شبکه حقانی از مخالفین مسلح دولت پاکستان
همرسانی کنید!