آغاز به کار مجدد دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در کابل

آغاز به کار مجدد دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در کابل

آریانا نیوز: دفتر این سازمان در میدان هوایی کابل در هنگام حاکمیت دو باره طالبان درکابل، به شدت تخریب شده بود که اکنون به دنبال بازسازی دوباره فعال شده است…

سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) پس از نزدیک به دو سال، دفتر کاری اش را در میدان هوایی کابل بازگشایی کرد.

خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترول طالبان بر اساس یک اعلامیه وزارت مهاجران و عودت کننده ها گزارش داده که دفتر IOM در میدان هوایی کابل بازگشایی شد.

در خبر آمده که از اکنون امور ثبت بازگشت کننده ها از طریق پرواز ها، به صورت مشترک صورت خواهد گرفت.

تا هنوز معلوم نیست که سازمان بین المللی مهاجرت، با افغان های بازگشت کننده، کمک مالی هم می کند یا نه؟

دفتر این سازمان در میدان هوایی کابل در هنگام حاکمیت دو باره طالبان درکابل، به شدت تخریب شده بود که اکنون به دنبال بازسازی دوباره فعال شده است.

بیشتر بخوانید  درخواست شماری از فعالان زن از سامان ملل و جامعه جهانی برای محاکمه طالبان
همرسانی کنید!