3 میزان 1393 - خارجی

کشمیر حتی در مقابله با حوادث طبیعی نیز تنهاست

کشمیر حتی در مقابله با حوادث طبیعی نیز تنهاست

به دنبال وقوع سیلاب وسیع در کشمیر هند، وضعیت بسیار دشواری برای مسلمانان این ناحیه پدید آمده است.

در شرایط کنونی این منطقه به شدت نیازمند کمک های دارویی، بهداشتی و غذایی است. از زمان سیلاب تاکنون، سه بیمارستان عمده در سرینگر مسدود گردیده و دره کشمیر در آستانه ” بحران مراقبت های پزشکی ” قرار دارد. ناتوانی دولت هند در انجام هر گونه اقدامی در این خصوص باعث شده است که هزاران نفر بیمار محتاج معالجه تخصصی جایی را برای درمان نداشته باشند. نهادهای دولتی هند نه تنهاد هشداری در باره بارندگی شدید به مردم این منطقه ندادند بلکه با وجود پایان سیلاب و پایین آمدن سطح آب در ایالت کشمیر، هنوز در این ناحیه حضور نیافته اند.

میرواعظ عمرفاروق ؛ رهبر گروه حریت کشمیر ؛ در یک نشست خبری عنوان داشت: « دولت جدید هند در کمک­رسانی به کشمیر، کوتاهی کرده و تلاش مردم بومی بیشتر از تلاش دولت بوده است.» وی افزود: « با کمک نهادهای غیردولتی، اردوگاه های امدادرسانی در کنار جاده ها و خیابان ها افزایش یافته، چنانچه تنها گروه حریت، 25 اردوگاه را اداره می کند.»

همرسانی کنید!