22 حوت 1398 - خارجی

هشدار صدراعظم پاکستان به همتای هندی اش

هشدار صدراعظم پاکستان به همتای هندی اش

آریانا نیوز: صدراعظم پاکستان گفت که به مودی هشدار می دهم، حمله آخرین اشتباه خواهد بود…

عمران خان صدراعظم پاکستان در یک همایش مردمی در کشمیر آزاد اعلام کرد: به مودی هشدار می دهم، حمله آخرین اشتباه خواهد بود، صدراعظم هند تاریخ را مطالعه نکرده است. اردوی ملی ما در جنگی پیروز شده که هیچ یک از اردو ها نتوانستند پیروز شوند.

در صورت اشتباه محاسباتی هند و آغازگری جنگ ، کاری می کنیم که از اقدام خود به شدت پشیمان شوند. مشخص است که مودی تاریخ را مطالعه نکرده است ؛ اگر هم کرده است شاید بدون عینک خوانده است؛ به همین خاطر قصد دارم در روز تولدش یک عینک به او تحفه کنم.

بیشتر بخوانید  عزم طالبان برای آزادسازی زمین های اشغال شده افغانستان از پاکستان
همرسانی کنید!