10 قوس 1390 - خارجی

نتايج اوليه انتخابات پارلماني مصر

نتايج اوليه انتخابات پارلماني مصر

نتايج اوليه به دست آمده از پيشتازي اسلام‌گرايان (جماعت اخوان المسلمون و سلفي‌ها و الوسط) و شكست سنگين ليبرال‌ها و چپگرايان خبر مي‌دهد.
نتايج اوليه به دست آمده از شمارش آراي مرحله اول انتخابات پارلماني مصر كه در 9 استان اين كشور و طي روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه گذشته برگزار شد، خبر از ادامه يكه‌تازي جماعت اخوان المسلمون و سلفي‌ها در انتخابات مي‌دهد.

* ادامه يكه تازي اخوان المسلمون و سلفي‌ها

بر اساس اين نتايج حزب آزادي و عدالت بازوي سياسي جماعت اخوان المسلمون حدود 40 درصد آرا در حوزه ليست‌ها را از آن خود كرده است كه تصاحب 112 كرسي پارلماني در اين مرحله از انتخابات را دربرمي‌گيرد و پيش‌بيني مي‌شود، در حوزه كانديداي فردي و مستقل نيز نيمي از كرسي‌هاي مربوطه كه شامل 56 است را تصاحب كند.
اما حزب سلفي نور كه به شدت از سوي عربستان سعودي حمايت مي‌شود، پيش‌بيني شده بيش از 10 درصد كرسي‌هاي اختصاص يافته به كانديداهاي مستقل و فردي را از آن خود كند.

* پيش‌بيني احراز اين موفقيت‌ها در مراحل ديگر

اين نتايج صاحبنظران را بر آن داشت تاكيد كنند كه جريان اسلام‌گراي مصر با اختصاص اكثر كرسي‌هاي پارلمان (مجلس ملت) پيروز قاطع انتخابات خواهد بود؛ موضوعي كه انتظار نمي‌رود،‌ در دو مرحله ديگر انتخابات نيز كه در 18 استان ديگر مصر برگزار خواهد شد، تغيير كند.

* سنگين احزاب ليبرال و چپگرا

همچنين نتايج اوليه به دست آمده از شكست سنگين احزاب ليبرال و چپگرا و ديگر جريان‌هاي مصري مي‌دهد، به عنوان مثال جريان المصريه كه ائتلافي بزرگ از نيروها و جريان‌هاي ليبرال و قبطي بشمار مي‌آيد، تنها موفق به احراز 15 درصد ارا شدند، درحالي‌كه حتي بدبينانه‌ترين براوردها نيز پيش‌بيني بيش از اين‌ها داشتند.

* احزاب تاريخي مصر بويژه حزب “الوفد” ناكام ديگر انتخابات

اين ناكامي فقط دامن‌گير احزاب ليبرال نشد، بلكه احزاب تاريخي مصر بويژه حزبي چون “الوفد” نيز نتوانست آن گونه كه بايد در اين انتخابات پيروز ظاهر شود و تنها 5 درصد آرا را به خود اختصاص داد و نيروهاي چپگرا را بايد غايبان بزرگ پارلمان آينده مصر برشمرد.
اين ناكامي درباره فعالان جوان انقلاب نيز قابل ملاحظه است، بگونه‌اي ائتلاف “انقلاب ادامه دارد” موفق شد، تنها بر 7 درصد آرا دست يابد.

* پارلمان آينده يارلماني اسلامي است

حسن نافعه، استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره معتقد است كه اين نتايج، نتايجي قابل پيش‌بيني بود و انتظار نمي‌رود، برخلاف چنين نتايجي را در مراحل دوم و سوم نيز شاهد باشيم، مگر اين‌كه شاهد ائتلافي بزرگ از نيروهاي غير اسلام‌گرا جهت مقابله با نيروهاي اسلام‌گرا باشيم كه امري بعيد و دور از انتظار به نظر مي‌رسد.
نافعه تاكيد كرد كه بايد بپذيريم كه با دستيابي اخواني‌ها و سلفي‌ها و الوسطي‌ها بر 60 درصد ارا پارلمان آينده مصر شكل و ماهيتي اسلامي خواهد داشت.

* سياست‌هاي حزب ملي منحل مهمترين عامل روي آوردن مصري‌ها به اسلام‌گرايان

وي دليل روي آوردن مردم مصر به اسلام‌گرايان را سياست‌هاي ناموفق حزب ملي منحل حاكم كه سه دهه بر مصر حكم مي‌راند به به شدت اسلام‌گرايان را سركوب كرده و مانع فعاليت آنها مي‌شد، برشمرد. بگونه‌اي كه اين حزب حتي به جريان‌هاي ليبرال و چپگراي مصري نيز ضربه مهلك وارد كرد و نمونه آن به خوبي در انتخابات اخير قابل ملاحظه است.

همرسانی کنید!