6 دلو 1397 - خارجی

ایجاد موانع سمنتی برای ایجاد سیل تصنعی در اردوگاه آوارگان روهینگیا

ایجاد موانع سمنتی برای ایجاد سیل تصنعی در اردوگاه آوارگان روهینگیا

آریانا نیوز: مقامات میانمار با ساخت موانع سمنتی، ترفند دیگری را برای دور کردن مسلمانان روهینگیایی از منطقه بی طرف سرحدی در پیش گرفته اند…

در اقدامی عجیب و به دور از اصول انسانی مقامات میانمار با ساخت موانع سمنتی که جاری شدن سیل در اردوگاه های آوارگان روهینگیا در مناطق سرحدی با بنگله دیش را به همراه دارد، ترفند دیگری را برای دور کردن مسلمانان روهینگیایی از منطقه بی طرف سرحدی در پیش گرفته اند.
منابع آگاه اطلاع دادند آغاز ساخت موانع سمنتی از طرف دولت میانمار به مثابه ترفند جدیدی برای اخراج مسلمانان از منطقه بی طرف در سرحد این کشور و بنگله دیش است.

وی با بیان اینکه مسلمانان راخین در حال حاضر به امید بازگشت به زادگاه خود زنده گی می کنند، تصریح کرد: ساخت این موانع سمنتی با هدف ممانعت از بازگشت آن ها به وطن خود آغاز شده است.

بیشتر بخوانید  آتش زدن قرآن کریم توسط عسکر تروریست اسراییلی
همرسانی کنید!