4 اسد 1391 - خارجی

مقابله با تشیع خواسته جدید الازهر

مقابله با تشیع خواسته جدید الازهر

 

الازهر خواستار شده است که در قانون اساسی جدید متنی منظور شود که در آن مقابله با تشیع و حفظ هویت سنی در مصر مورد تاکید قرار گیرد.

عبدالدایم نصیر، مشاور  احمدالطیب، شیخ الازهر و یکی از نمایندگان ن درمجمع موسسان برای تدوین قانون اساسی روز چهارشنبه در اظهاراتی درقاهره گفت:الازهر خواستار شده است که در قانون اساسی جدید متنی منظور شود که در آن مقابله با تشیع و حفظ هویت سنی در مصر مورد تاکید قرار گیرد.

نصیرگفت:در این متن همچنین باید هرگونه اسائه به پیامبران و فرستادگان ، همسرانشان ، مادران مومنین ، صحابه و خلفای راشدین ممنوع شود. نصیر هدف از گنجاندن چنین متنی در قانون اساسی جدیدرا تاکید برهویت اهل سنت و جماعت در مصر و مقابله با جنبش ها یا فعالیت هایی که درصدد اسائه به پیامبران باشند از جمله جنبش های تشیع که در اماکن مختلف منتشر شدند، ذکرکرد.

وی گفت: الازهر به هویت اسلامی و در پیش گرفتن راه میانه درمصرکه از ده ها سال پیش در الازهر متجلی است،اشتیاق فراوان دارد و نمی خواهد در آینده از این خط مشی خارج شود. مشاور شیخ الازهر افزود: بین هیچ مسلمان یا مسیحی بر سر این موضوع اختلافی وجود ندارد که ذات الهی از طرف همه باید مصون باشد. وی درباره مرجعیت الازهر درقانون اساسی جدید مصر و اختلاف بین جریان سلفی و نمایندگان الازهر در مورد آن گفت: در ارتباط با جنبه دینی اختلافی بر مرجعیت الازهر نیست اما این به این معنی نیست که مرجعیت الازهر در تفسیر اصول شریعت اسلام،مطلق باشد.

همرسانی کنید!