9 اسد 1396 - خارجی

معامله کثیف عربستان با خبرنگاران روسی برای تخریب قطر

رشوه

آریانا نیوز: گزارشات موجود حاکی از آن است که سفیر عربستان مبالغ هنگفتی را به خبرنگاران روسی داده تا آنها از درج مطالب ضد عربستان در رسانه های روسیه خودداری کنند.

اخیرا سفیر قطر در روسیه مدعی شده است، گزارشاتی بدست آورده که نشان می دهد سفیر عربستان در روسیه مبادرت به پرداخت رشوه های هنگفتی به خبرنگاران ریانواستی، راشاتودی و تاس نموده تا از درج مطلب علیه این کشور در رسانه های روسیه خودداری نمایند.

فهد محمد العطیه گفت: بعد از ارایه اسناد مرتبط با این موضوع به مقامات روسی، سردبیر راشاتودی مارگاریتا سمنتیان در دیدار با عبدالرحمان ابراهیم الراسی سفیر عربستان در روسیه، رسما به این رفتار کثیف و سخیف سعودی ها اعتراض کرده و پرداخت رشوه را بر خلاق قوانین و مقررات رسانه ای و بین المللی دانسته است .

وی افزود: بعد از آغاز بحران در روابط قطر و عربستان مبالغ کلانی برای تخریب وجهه قطر در افکار عمومی روسیه و ایجاد جنگ گازی بین قطر و روسیه پرداخت گردیده است .

سفیر قطر در روسیه در پایان گفت: با توجه به روابط خوب ما با روسیه، از پوتین می خواهیم تا بر رسانه های دیداری و شنیداری این کشور نظارت بیش تری داشته باشد .

گزارشات موجود حاکیست سفیر عربستان تاکنون مبلغی حدود 600 ملیون روبل به اشکال مختلف به خبرنگاران شاغل در شبکه های خبری ریا، راشا تودی و تاس پرداخت نموده و در مقابل خواستار عدم درج مطلب علیه کشورش در رسانه های روسی شده است.

 

رشوه

 

 

بیشتر بخوانید  دیدار رییس جمهور غنی با هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان
همرسانی کنید!