28 حمل 1398 - خارجی

درخواست مساعدت عمران خان از مقامات یک کشور عربی

درخواست مساعدت عمران خان از مقامات یک کشور عربی

آریانا نیوز: برخی منابع اعلام کردند که عمران خان در این درخواست ضمن اذعان به عقب ماندگی گسترده صنعتی و فرهنگی پاکستان از مقامات یک کشور عربی عاجزانه درخواست اعطای کمک کرده است…

برخی منابع نزدیک به دیوان شیخ محمد بن راشد حاکم دوبی اعلام کردند: عمران خان صدراعظم پاکستان با هدف جلب رضایت محمدبن راشد ضمن معرفی وی به حیث الگوی راستین رهبران پاکستان از وی خواسته است تا برای رفع عقب ماندگی صنعتی و فرهنگی پاکستان به این کشور کمک نماید.

از آنجاکه موضوع کسری پرداخت های پاکستان برجسته شده است دولت پاکستان با هدف کاهش فشار بر روی حساب‌های خارجی خود خواستار آن است که وارد دریافت تسهیلاتی با تاخیر در پرداخت‌های مطالبات نفت و فرآورده های نفتی از دولت امارات شود؛ به طوری که تا 12 ماه از تاریخ توافق، پرداخت بهای نفت صورت نگیرد و از آن پس به صورت دوره ای و چرخشی هرماه یک چهارم انجام شود.

عمران خان در این درخواست ضمن اذعان به عقب ماندگی گسترده صنعتی و فرهنگی پاکستان در برابر امارات از محمدبن راشد عاجزانه درخواست اعطای کمک کرده است. گفته می شود عمران خان با تخریب پیشینه و عمق فرهنگی ملت پاکستان و نمایش ضعف خود در برابر این شیخ نشین امیدوار است تا بتواند کمک های بیشتری را از امارات دریافت کند.

بیشتر بخوانید  درخواست وزیر داخله پاکستان از طالبان درباره استرداد رهبران تی‌تی‌پی
همرسانی کنید!