19 سنبله 1401 - خارجی

گفتگو با مخلوف مامش درباره اسلام ستیزی در فرانسه

گفتگو با مخلوف مامش درباره اسلام ستیزی در فرانسه

آریانا نیوز: مخلوف مامش رییس فدراسیون مدارس خصوصی اسلامی فرانسه در گفتگویی گفت: ما مسلمانان در فرانسه اکنون احساس می کنیم که در عصر دیگری زنده گی می کنیم…

مخلوف مامش عضو شورای اداره فدرال مسلمانان فرانسه(اتحادیه سازمان های اسلامی پیشین در فرانسه) گفت: قانون مبارزه با تجزیه طلبی که توسط مقامات فرانسه در یکسال گذشته تصویب شده، دارای بیش از پنجاه ماده است که هر موضوع مرتبط با دین اسلام و مسلمانان را چه مسجد باشد و چه مدارس اسلامی و جمعیت ها و افراد، تحت تاثیر قرار می دهد.

مامش در گفتگو با پایگاه خبری عربی۲۱ گفت: ما مسلمانان در فرانسه اکنون احساس می کنیم که در عصر دیگری زنده گی می کنیم.

وی که رییس فدراسیون مدارس خصوصی اسلامی فرانسه نیز هست نسبت به گسترش سیاست اخراج ملاامامان جماعت از فرانسه هشدار داد و گفت: این سیاست قبلا وجود داشته است اما ژرالد درامانان وزیر امور داخله کنونی فرانسه روند آن را تشدید کرده که باعث ارعاب در محافل اسلامی فرانسه شده است.

وی افزود: قانون مبارزه با تجزیه طلبی که یک سال پیش توسط مقامات فرانسه تصویب شده، به مقامات این کشور اجازه می دهد تصمیمات اداری مانند بستن مساجد و یا اخراج افراد را بدون محاکمه کردن آنها بگیرند.

مامش که بنیانگذار اولین مدرسه اسلامی در فرانسه نیز هست، افزود: قانون تجزیه طلبی به بازنگری نیاز دارد وهر تصمیمی گرفته شود باید از طریق قوه قضائیه باشد.

او افزود: اقدامات نظارتی علیه مسلمانان بیشتر شده است و ما معتقدیم که همه چیز تحت نظارت و زیر ذره بین است و گویا مبارزه با تجزیه طلبی فقط برای مسلمانان و دین اسلام است.

رییس فدراسیون مدارس اسلامی خصوصی فرانسه خاطرنشان کرد: مکرون به وزیر امور داخله خود برای مدیریت امور مسلمانان اختیارکامل داده است. این وزیر اوضاع را بدتر کرده و سیاست های ضد اسلامی را در فرانسه تشدید کرده است.

همرسانی کنید!