9 جدی 1396 - خارجی

محکمه مصر محمد مرسی را به ۳ سال حبس محکوم کرد

محمد مرسی

آریانا نیوز: محکمه مصر امروز طی حکمی محمد مرسی رییس‌جمهور عزل شده مصر را به اتهام اهانت به دستگاه قضایی به 3 سال حبس محکوم کرد.

محکمه جنایی قاهره که امروز شنبه به ریاست قاضی حماده شکری تشکیل شد طی حکمی مرسی و ۱۸ تن دیگر را در ارتباط با قضیه اهانت به دستگاه قضایی و قضات آن به ۳ سال حبس محکوم نمود.

محکمه همچنین مرسی را به پرداخت یک ملیون به قاضی محمد النمر من‌حیث جریمه محکوم کرد.

بنابر راپور ویب سایت الیوم‌السابع ، مدعی العمومی مصر به این متهمان اتهام اهانت به دستگاه قضایی و قضات از طریق نشر برخی مطالب و ایراد سخنانی در رادیو و تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی را وارد کرده است.

محکومیت مرسی به سه سال حبس در حالی است که محکمه قضایی اداری مصر اخیرا دادخواست مربوط به لغو تابعیت مرسی و نخست‌وزیر و وزیر امور داخله دوره مرسی را به عالی‌ترین نهاد قضایی کشور ارجاع داد.

در این دادخواست آمده است که مجموع احکام حبس صادره علیه محمد مرسی به ۴۵ سال رسیده است و با توجه به محکومیت وی در قضیه نمبر ۳۱۵ مربوط به سال ۲۰۱۴ معروف به حوادث ارگ الاتحادیه ، مرسی خاین به وطن محسوب می‌شود.

همرسانی کنید!
  1. عبدالبصیر دعاجو :

    الله به خیر
    خلاص کندیارب