8 سرطان 1391 - خارجی

لحظه ورود محمد مرسی به اتاق مبارک در کاخ ریاست‌جمهوری+عکس

لحظه ورود محمد مرسی به اتاق مبارک در کاخ ریاست‌جمهوری+عکس

 

محمد مرسی رئیس‌جمهور منتخب مصر کاخ ریاست جمهوری در قاهره را تحویل گرفت.

این عکس لحظه ورود مرسی به دفتر رئیس جمهور را نشان می دهد جایی که قبل از او حسنی مبارک به مدت 30 سال از این دفتر، بر مصر حکمرانی می کرد.

همرسانی کنید!