9 حوت 1396 - خارجی

عربستان با اقتصاد یمن چه کرده است؟!

یمن

آریانا نیوز: وزارت مالیه یمن آماری از وخامت اوضاع اقتصادی و مالی این کشور ارایه داد…

این وزارت، راپور مذکور را در ورکشاپی که روز گذشته در صنعا تحت عنوان وضعیت اقتصادی کنونی، دیدگاه ها و راه حل‌ها که به مدت دو روز با حضور نماینده گانی از وزارت خانه‌های مالیه ، تیل و همچنین بانک مرکزی و پوهنتون ذمار یمن برپا شده بود، ارایه داد.
وزارت مالیه یمن درین جلسه، از افزایش ۶۰ فیصدی نرخ بیکاری و افزایش ۸۵ فیصدی شمار افراد زیر خط فقر طی سه سال تجاوز و محاصره ایتلاف عربی علیه یمن خبر داد.
به راپور ویبسایت خبری النجم الثاقب،‌ درآمد عمومی کشور یمن طی سه سال از آغاز جنگ و محاصره علیه یمن تا نووِمبر ۲۰۱۷ کاهش ۸۶ فیصدی را تجربه کرده در مقایسه با درآمد سرانه سال ۲۰۱۴ که بالغ بر ۲۲۲۰۶ ملیارد بوده است.
وزارت مالیه یمن تاکید کرد که درآمد تیل در سال 2017 در مقایسه با درآمد سال ۲۰۱۴ به 99.9 فیصد کاهش یافت آن هم به دلیل اینکه طی سه سال از آغاز تجاوز ایتلاف عربی علیه یمن تولید و صادرات تیل و گاز خام در یمن متوقف شده است.
درآمدهای مالیاتی در معاملات تجاری و بین المللی (عوارض گمرکی) در ماه نووِمبر 2017 یمن شاهد کاهش 64 فیصدی نسبت به ارزش گمرکی قبل از تجاوز و محاصره یمنی ها بود.
بنا به بیانیه وزارت مالیه یمن عواید مالیات بر درآمد و درآمد مالیاتی فروش نیز در مقایسه با درآمدهای 2014 پیش از تجاوز و محاصره یمن، 63 فیصد کاهش یافته است.
وزارت انرژی یمن نیز تاکید کرد که طی سه سال جنگ و تحریم یمن خسارت بخش تیل از آن بیش از یکد ملیون بیلر تیل برآورده شده است.

همرسانی کنید!