22 حوت 1398 - خارجی

عبدالغفور حيدری:‌ سال 2020 سال تغییر عمران خان خواهد بود

عمران خان صدراعظم پاکستان

آریانا نیوز: سرمنشی جماعت علمای اسلام شاخه فضل الرحمان(JUI-F) گفت سال 2020 سال تغییر واقعی و کنار گذاشتن تحریک انصاف از قدرت است…

عبدالغفورحیدری، سرمنشی جماعت علمای اسلام شاخه فضل الرحمان(JUI-F) در کنفرانس خبری خود درسکهر گفت سال 2020 سال تغییر واقعی و کنار گذاشتن تحریک انصاف از قدرت است.

هم احزاب مخالف وهم حتی احزاب حاضردرایتلاف حاکم امیدوارند باکناررفتن عمران خان، انتخابات زودهنگام امسال برگزارشود. عمران خان باید به فکر ارتقای کرکت خود باشد؛ وی بعد از صدارت شاید بتواند به حیث یک مربی و نه ورزشکاری که از شهرتش سوء استفاده کند، به ادامه زنده گی بپردازد.

بیشتر بخوانید  ویدیو/ ورود وزیر امور خارجه پاکستان به کابل
همرسانی کنید!