18 سنبله 1396 - خارجی

سفر مخفیانه امیر سعودی به اسراییل

سفر مخفیانه امیر سعودی به اسراییل

آریانا نیوز: رادیو اسراییل راپور داد که یک امیر از دربار پادشاهی عربستان ظرف روزهای اخیر به صورت محرمانه به اسراییل سفر کرده و دیدارهایی با تعدادی از مقامات سیاسی و امنیتی اسراییل داشت.

این در حالی است که وزارت خارجه و دفتر صدراعظم اسراییل این خبر نشر شده توسط رادیوی این رژیم را تکذیب یا تایید نکردند.
پیشتر نیز اخبار متعددی از همکاری‌ها و دیدارهای محرمانه میان مقامات اسراییلی و عربستانی و اماراتی نشر شده بود.
رسانه‌های اسراییلی راپور داده بودند که رییس سازمان استخبارات عربستان درجون گذشته سفری به اراضی اشغالی داشت.

بیشتر بخوانید  مقام طالبان: باشنده گان فلسطینی، امریکا و اسراییل را شکست خواهند داد
همرسانی کنید!